Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Platform Toezicht Bodem

Platform Toezicht Bodem is een landelijk platform voor alle professionals die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met het toezicht en/of de bestuursrechtelijke handhaving bij saneringen, hergebruik en bodembeheer.

Praktische kennis en uitvoering met betrekking tot toezicht & handhaving bodem door overheden staan centraal tijdens de periodieke bijeenkomsten van het Platform Toezicht Bodem. 

Klik hier voor een terugblik op de eerdere bijeenkomsten, en om u als toezichthouder aan te melden om de uitnodigingen te ontvangen voor toekomstige bijeenkomsten van het Platform Toezicht Bodem.

Gerelateerd