Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer

Het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) assisteert provincies, gemeenten en omgevingsdiensten bij het verbeteren van de kwaliteit van de taakuitvoering (bevoegd gezagtaken zoals beleid, regie, plantoetsing / vergunningverlening, toezicht en handhaving) in het bodembeheer. Inmiddels nemen veel overheden deel. Contactpersonen voor het Platform Overheid en Kwaliteit zijn Annelies de Graaf annelies.degraaf@sikb.nl en Klaas Groot klaas.groot@dcmr.nl.

Gerelateerde onderwerpen