Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Certificeren en registratie

Sinds 1 juli 2016 moeten uitvoerders van archeologische opgravingen beschikken over een certificaat. Dat is geregeld in de Erfgoedwet. Tussen 1 juli 2016 en 1 juli 2017 is er sprake van een overgangsjaar. In de loop van het overgangsjaar zullen de eerste organisaties met een certificaat op deze website vermeld worden.

Het CCvD Archeologie heeft besloten tot het in het leven roepen van een actorregister voor alle KNA actoren. Ook voor het actoregister geldt een overgangstermijn van een jaar. In de loop van het overgangsjaar zullen de eerste actoren in het register vermeld worden. U kunt geregistreerde actoren alleen vinden indien u beschikt over het registratienummer.



Gerelateerde onderwerpen