Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

CCvD Archeologie

Centraal College van Deskundigen Archeologie

Het CCvD Archeologie draagt zorg voor het ontwikkelen en actueel houden van de kwaliteitsnormen voor bedrijfsleven en overheid met betrekking tot archeologie. Het betreft de certificeringsrichtlijn BRL 4000, de bijbehorende protocollen (de werkdocumenten die zijn vervat in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie - KNA), alsmede de Actorregistratie Archeologie. De KNA kent een aantal protocollen voor archeologie op de droge bodem (KNA Landbodem) en een deel voor de bodem onder water en maritieme archeologie (KNA waterbodems). Daarnaast zijn er aanvullende documenten zoals KNA-Leidraden.

David van den Burg (Voorzitter CCvD Archeologie a/i)

Het doel van het CCvD is borgen dat alle direct belanghebbenden inspraak hebben bij het ontwikkelen en actueel houden van de documenten en het bevorderen van het (juiste) gebruik. De belanghebbende partijen binnen de Nederlandse archeologie zijn in hoofdlijnen de volgende: opdrachtnemers, opdrachtgevers, derden en adviseurs (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Erfgoedinspectie en certificerende instellingen).

De certificerende instellingen verzorgen het privaat toezicht op de naleving, De Erfgoedinspectie verzorgt op grond van de Erfgoedwet het publieke toezicht op het juist functioneren van diverse wettelijke bepalingen en het systeem van certificering. De toetsende instellingen verzorgen de toetsing voor de actorregistratie. Het CCvD Archeologie is opgericht in 2004 ter opvolging van het toenmalige CvAK (College voor de Archeologische Kwaliteit).

De taak, werkwijze en samenstelling van het CCvD zijn beschreven in het reglement en de activiteiten in het jaarprogramma. Gemiddeld komt het CCvD vier keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten zijn openbaar. Vriendelijk verzoek om u tevoren even aan te melden bij esther.wieringa@sikb.nl indien u als toehoorder aanwezig wilt zijn. U kunt dan op verzoek ook de agenda en stukken toegestuurd krijgen.

De volgende vergadering in 2020 zijn gepland op:  14 september en 14 december.  

Verslagen vergaderingen CCvD Archeologie

14 september 2020 (conceptverslag)
10 juni 2020 (vastgesteld verslag)
16 maart 2020 (vergadering vanwege corona geannuleerd) 
24 februari 2020 (vastgesteld verslag)
9 december 2019 (vastgesteld verslag)
21 oktober 2019 (vastgesteld verslag)
17 juni 2019 (aangepast concept verslag)
18 maart 2019 (vastgesteld verslag)

Klik hier voor eerdere verslagen van CCvD Archeologie (2014 - 2018).

Samenstelling CCvD Archeologie

De voorzitter van het CCvD Archeologie a/i is David van den Burg d.vandenburg@ambient.nl.
Onderstaand vindt u de leden van het CCvD en de branche-organisatie van waaruit zij zitting hebben. Adviseurs en de secretaris hebben geen stemrecht.

 PartijBrancheNaamWerkt bij
Voorzitter a/i  David van den Burg  Ambient Advies 
Secretaris  Esther WieringaSIKB-programmabureau
LedenBedrijven, m.n. opgravingenNVAOJan HendriksArcheologisch Diensten Centrum

Bedrijven, m.n. opgravingen NVAOJente van den BoschSOB-Research

Bedrijven, m.n. adviseurs VOiAHans KoopmanschapAntea Group

Bedrijven, m.n. specialismenVOiAJeroen FlammanVestigia

Opdrachtgevende overheidRWSEli GehasseMin. I&M (RWS -VWL)

Opdrachtgevende overheidUvWHarrie Winteraeken/Rolf van ToornWaterschap Limburg/Waterschap WDODelta

Opdrachtgevend bedrijfslevenNEPROMMartijn van GelderenBouwfonds

Provincies IPO/IWCSuzanne Wentink/Sigrid van RoodeProvincie Overijssel/Provincie Gelderland

GemeentenCGA


GemeentenCGABart VermeulenGemeente Deventer 

UniversiteitenArchonNico Roymans/Daan RaemaekersVrije Universiteit/Rijksuniversiteit Groningen

Adviseur college (rijksbeleid)RCEBjörn SmitOCW

Adviseur college (rijkstoezicht)ErfgoedinspectieSusanne BoogertOCW

Adviseur college (beroepsvereniging)NVvAWendy DeitchADC Archeoprojecten

Adviseur college (namens CI-TI)
Boudewijn Verstegen Hobéon