Kennis van kwaliteit in bodembeheer

Jaarprogramma

Na bespreking in het CCvD Archeologie heeft het bestuur van SIKB het Jaarplan Archeologie voor 2021 vastgesteld. Naast een terugblik op 2020 ligt de focus vooral op het voorliggend jaar. Het komend jaar zal de aandacht vooral uitgaan naar het verder stroomlijnen van deponeren en het actualiseren van onder meer het protocol Depotbeheer. Daarnaast zal er expliciet aandacht zijn voor Maritiem Erfgoed en worden eerste stappen gezet tot het instellen van een Programmaraad en een KNA gebruikersgroep.

Klik hier als je meer wilt lezen.