Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Logo's en keurmerken

Certificatie en accreditatie zijn middelen om te laten zien dat je voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Maar je wil dit dan wel zichtbaar kunnen maken naar anderen. Dit kan met het gebruik van een logo van het keurmerk op het geleverde product of drukwerk. SIKB-richtlijnen maken gebruik van verschillende logo's. 

1. Keurmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB (zonder accreditatie)


Dit logo wordt gebruikt bij richtlijnen die (nog) niet door de Raad voor Accreditatie beoordeeld zijn:

 • certificatie van uitwisselingssoftware bodemgegevens (BRL 0100);
 • certificatie Triade veldwerk (BRL 2300);
 • certificatie bodemenergie-installaties (BRL 11000);
 • certificatie tijdelijke grondwaterbemaling (BRL 12000).


2. Keurmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB (met accreditatie)

Dit logo wordt gebruikt bij beoordelingsrichtlijnen die beoordeeld zijn door de Raad voor Accreditatie.

 • certificatie bodembeheer (BRL 1000, BRL 2000, BRL 2100, BRL 6000, BRL 7000,
  BRL 7500 en BRL 9335 versie 4.0);
 • accreditatie bodembeheer (AS 1000, AS 2000, AP04 en AS 3000);
 • certificatie bodembescherming (BRL 7700).
 • certificatie archeologie (BRL 4000)

 3. Logo KOMO

Dit logo wordt alleen gebruikt bij de certificatie van grond voor civieltechnische toepassingen (protocol 9335-9, versie 1.2; geldig tot 31-3-2020).


4. Logo NL-Bsb

Dit logo wordt gebruikt bij de certificatie voor grondproducten voor milieu-eisen (BRL9335, protocollen 1, 2 en 4, versie 3.4 resp.1.2, allen geldig tot 31-3-2020).


5. Keurmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB (inspectie bodembescherming)


Dit logo wordt gebruikt bij:

 • inspectie bodembeschermende voorzieningen (AS 6700);
 • inspectie van ondergrondse opslagtanks (AS 6800);
 • Inspectie Werk met IBC-bouwstof (AS 6900).