Zoeken in sites van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond

Certificatie instellingen

Een certificatie-instelling toetst of de uitvoerende partij werkt conform de eisen in het betreffende document. Om dat te kunnen doen, moet de certificatie-instelling vooraf zelf ook voor die beoordelingsrichtlijn geaccrediteerd zijn.

Overzicht van certificatie-instellingen die een overeenkomst hebben met SIKB

certificatie-instellingcontactpersoone-mailadres
Alfa bureau voor certificeringKlaas Ruigewaardinfo@alfacertificering.nl
Normec CertificationRuud Oldenkampruud.oldenkamp@normec.nl
Kiwa NederlandJan Keijzerjan.keijzer@kiwa.nl
Nederlands Certificatie KantoorPaul Tammerpaul@nckbv.nl
SGS INTRON CertificatieBas van Oostenbas.vanoosten@sgs.com
TÜV Nederland QARuud Francissenr.francissen@tuv.nl

De certificatie-instelling heeft zich verplicht de aanwijzingen (zoals nieuwe versies; interpretaties) van het CCvD Bodembeheer op te volgen. Tevens staat de certificerende instelling onder toezicht van de Raad voor Accreditatie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zo wordt de eenduidigheid en kwaliteit van het certificeringsproces bewaakt.

De certificatie-instelling brengt jaarlijks een (geanonimiseerd) verslag uit aan het CCvD over de bevindingen. Dat kan voor het CCvD aanleiding zijn om richtlijnen te wijzigen. Het CCvD gebruikt de jaarlijkse bijdragen van de certificatie-instellingen ook om een jaarverslag uit te brengen. Zie het overzicht Monitoring

Voor de juridische aspecten van niet-Nederlandse certificaten: zie artikel 13 Besluit Bodemkwaliteit.

Wilt u weten waarvoor een certificatie-instelling nog meer is geaccrediteerd, kijk dan op de website van de Raad voor Accreditatie.