Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Handboek ‘Bemaling van bouwputten en sleuven’ tot 1 juni 2022 gratis online te raadplegen

Vanaf nu staat de publicatie “Handboek bemaling van bouwputten en sleuven” in de digitale kennisbank van CROW. Deze publicatie kan iedereen die zich aanmeldt bij de kennisbank via deze link kosteloos raadplegen. De kennismodule is een complete leidraad voor zorgvuldige voorbereiding, planning en uitvoering van het bemalen van bouwputten en sleuven. Regelgeving, omgeving, risico’s, de rollen van de verschillende betrokken partijen, het handboek behandelt e.e.a. uitgebreid. SIKB heeft zowel inhoudelijk als financieel bijgedragen aan de totstandkoming van deze nieuwe versie van het handboek. Deze publicatie stelt CROW nu als proef tot 1 juni 2022 kosteloos online beschikbaar.

Hoe komt u in de kennismodule?
Via deze link kunt u een (tijdelijk) kosteloos abonnement nemen. Hieraan zitten geen verdere verplichtingen. Als u nog geen account hebt bij CROW kunt u die eenvoudig aanmaken: “Maak een account aan”. Na inloggen wijst het bestelproces zich vanzelf. De digitale kennismodule is vervolgens te vinden onder www.CROW.nl, “inloggen”. Na inloggen ziet u links “licenties”, dan “kennismodules CROW”, “start tool”. Links ziet u dan eventueel na scrollen “Geotechniek”. De onderwerpen staan op alfabet. Eventuele vragen kunt u stellen aan de CROW klantenservice.