Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 22 - 8 december 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Mensen die van hun vak houden’

Henri Schouten, voorzitter BodemBreed Forum

Hij is van origine geohydroloog en werkte zowel voor particuliere adviesbureaus als voor de overheid. Zijn grootste uitdaging is om een brug te slaan tussen overheid en marktpartijen: ‘Als je van je vak houdt, maakt het niet uit voor wie je werkt,’ aldus Henri Schouten, voorzitter van BodemBreed Forum. Lees verder.


Henri Schouten: '... gemeenschappelijke taal, begrip en waardering ...' - Foto Marianne Driessen

Op de voorgrond

Het gaat snel knellen in de ondergrond

Als een driehoek, schetst Gijsbert Schuur de samenwerking tussen KOBO, COB en Antea Group in het project ‘Common Ground voor ondergrondse infra’. Hierin wordt hard gewerkt aan de oprichting van een OndergrondLAB voor onderzoek door studenten. Dit OndergrondLAB wordt onderdeel van de Kennisarena waarbinnen alle partijen uit het werkveld kennis ontwikkelen en delen voor toekomstbestendige nutsvoorzieningen en een beheersbare ondergrond. Lees verder.


Gijsbert Schuur - foto Vincent Basler

Actueel

Raad: Zembla-uitzending over dumping granuliet deugde niet

NOS

Onderzoeksprogramma Zembla heeft journalistiek onzorgvuldig gehandeld in berichtgeving over de betrokkenheid van Rijkswaterstaat bij een storting van granuliet. Dat heeft de Raad voor de Journalistiek gezegd over een uitzending van het BNNVARA-programma in februari. Lees verder.

Het Follow UP Festival: Op de golf naar nieuwe samenwerkingen

Rijkswaterstaat/Bodem+

Wat heeft tien jaar samenwerking in bodem en ondergrond opgeleverd en hoe ziet de toekomst eruit? Tijdens het online Follow UP Festival op 25 november gingen de convenantpartners in een talkshow in gesprek over goede voorbeelden, belangrijke successen en natuurlijk de resterende opgave, vanaf 2021. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Gemeenten maken zich op voor decentraal bodembeheer

VNG

‘We hebben hard gewerkt om bodemvervuiling op te ruimen. Nu doemen nieuwe uitdagingen op, zoals nieuwe stoffen, maar ook de kennispositie en uitvoeringskracht van gemeenten.’ Dat zei Tjeerd van der Zwan, VNG-portefeuillehouder bodem, tijdens het online Festival Follow Up over de nieuwe rol voor gemeenten. Lees verder.


Illustratie: VNG

TerrAgenda 2020-2030: Help! Ons bodemkapitaal verdwijnt!

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 25 november 2020 was het zover! De TerrAgenda is gepresenteerd, de oproep om landdegradatie op ‘0’ te zetten, een stem te geven aan de bodem, verantwoordelijkheid te nemen en regie. En, niet onbelangrijk, deze boodschap te verspreiden door netwerken te verbinden en te bouwen. Lees verder.


Foto: Pixabay

ILT inspecteert op risico’s opwerking bodemas

ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) start met inspecties bij bedrijven die bodemas bewerken. Bodemas is een restproduct dat ontstaat bij het verbranden van huishoudelijk afval en bedrijfsafvalstoffen in een afval-energiecentrale (AEC). Lees verder.


Foto: ILT

Special issue Tijdschrift Landschap over bodem, landgebruik en landschap

Rijkswaterstaat/Bodem+

De Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek heeft in samenwerking met het Initiatief Bewust Bodemgebruik een themanummer rondom bodem, landgebruik en landschap uitgebracht. De essays onderbouwen de TerrAgenda voor vitale bodems in Nederland. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

EU-project ‘Soil Mission Support’ van start

Deltares

Op 19 november 2020 ging het Europese onderzoeksproject ‘Soil Mission Support (SMS)’ van start. Dit project werkt de komende 2 jaar aan een routekaart voor onderzoek en innovatie op het gebied van bodem- en landbeheer in Europa. Lees verder.


Foto: Deltares

Minder kunstmest door regenwormen

WUR

Te veel kunstmest belast het milieu. Gelukkig kunnen we al in de grond aanwezige voedingsstoffen veel efficiënter benutten, passend bij kringlooplandbouw. Wageningse wetenschappers doen onderzoek naar de effecten van regenwormen op voedingsstoffen als stikstof en fosfaat. Lees verder.


Foto: Pixabay

Webinar over XRF-onderzoek naar diffuus lood

SIKB

Op 12 januari 2021 wordt van 15.00 tot 16.30 uur een Webinar gehouden naar de meerwaarde wanneer XRF-metingen worden ingezet bij onderzoek naar diffuse loodverontreinigingen in de bodem. Opdrachtgevers, adviseurs, veldwerkers en vergunningverleners delen hun ervaringen die zij hebben opgedaan met XRF-onderzoek en geven hun visie op de verdere mogelijkheden voor inzet van XRF-metingen bij bodemonderzoek. Lees verder.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

10 december 2020
Het kwaliteitssysteem tussen wetenschap, markt en samenleving
17 december 2020
Webinar Toezicht op de uitvoering - hoe kunnen we elkaar versterken?
17 december 2020
BRO Ketendag
24 december 2020
SIKbeter: Dolf Janssen, ‘oudejaarsconferentie’ over bodemschatten
 

Uitgelicht

SIKbeter: Dolf Janssen, ‘oudejaarsconferentie’ over bodemschatten

Donderdag 24 december, van 12.00 tot 12.30 uur, verzorgt Dolf Jansen een speciale bodem en ondergrond kerstboodschap. Met een terugblik op de SIKBeter uitzendingen en een vooruitblik op de opgaven voor de sector. Hij zegt daarover: ‘Ik zal de bodemmensen in deze schrale Coronatijd een hart onder de riem steken’. Kijk mee, of bekijk later op www.sikbeter.nl


Foto: Janita Sassen

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Duurzaam beheer watersysteem

NWO

Mede door ingrepen in het watersysteem van graslanden wordt de tijger ernstig bedreigd. Aan de voet van de Himalaya dreigen deze graslanden, waar de prooidieren vooral rondlopen, te verdwijnen. Een onderzoeks-project onder leiding van de Universiteit Utrecht gaat de dynamiek van de graslanden vaststellen en middels co-creatie richtlijnen voor duurzaam beheer van het watersysteem en het landschap ontwikkelen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Vijf methodes voor groene landbouw en blauw water

WUR

We moeten anders gaan denken om het juiste evenwicht te vinden tussen voldoende voedselproductie en de invloed van de landbouw op het milieu: duurzame groene landbouw om blauw water te realiseren in onze meren, rivieren en oceanen. Uit recent onderzoek blijkt dat dit doel op vijf manieren kan worden bereikt. Lees verder.


Foto: WUR

Brabantse waterschappen willen brede adviescommissie droogte

H2Owaternetwerk

In de strijd tegen de droogte in hun provincie vragen de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een onafhankelijke ‘adviescommissie droogte’ in te stellen. Die moet innovatieve oplossingen aandragen voor verantwoord watergebruik. Lees verder.


Foto: Pixabay

Regenworm meest waargenomen in Nederlandse tuinbodem, verslaat pissebed

Nu.nl

Regenwormen zijn dit jaar de meest waargenomen bewoners van Nederlandse tuinbodems, meldt het Nederlands Instituut voor Ecologie 4 december. "De pissebedden delven als gedoodverfde winnaar het onderspit en staan slechts op 2, terwijl de huisjesslakken opklimmen naar de derde plek", zo geeft het instituut een verslag van de nek-aan-nekrace. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodem bemonsteren door deze op te delen in blokjes

Nieuwe Oogst

Een bodem kent een groot aantal factoren die samen de kwaliteit en de variatie binnen het perceel bepalen. Wie de verschillen binnen het perceel goed in beeld wil brengen, moet deze opdelen in blokjes en dat bemonsteren. 'Intensiever bemonsteren geeft meer resultaat.' Lees verder.


Foto: Pixabay

Overal in de natuur zit gif

Trouw

De natuur zit vol gif. De cocktails die onderzoekers vinden in natuurgebieden komen niet alleen van boeren uit de buurt, sommige stoffen kunnen oude resten zijn van insectenverdelger DDT, of overgewaaid van ver buiten Europa. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

‘Op wereldschaal kan verbruik van kunstmest flink naar beneden’

Nederlands Dagblad

‘Groter denken, kleiner doen.’ Dit motto van Herman Tjeenk Willink, oud-vicepresident van de Raad van State, in een recente beschouwing over democratie, schoot me in gedachten bij het lezen van enkele recente opiniebijdragen, onder meer over (kunst)mest en biologische landbouw(producten). Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.