Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 3e jaargang, nr. 3 - 13 februari 2019
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Never a dull moment’

Jasper Griffioen, TNO Geologische Dienst van Nederland

Als hoogleraar Waterkwaliteitsbeheer is hij parttime verbonden aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. De rest van zijn tijd werkt hij bij TNO Geologische Dienst en is betrokken bij bijna alles wat met de Nederlandse ondergrond te maken heeft: van het verzamelen van data en informatie en karteren tot en met het beheren en analyseren daarvan. Dat gaat bij TNO van ondiep via diep tot ultradiep. Jasper Griffioen over de speerpunten van zijn boeiende en veelzijdige werk. Lees verder.


Foto: Jasper Griffioen

Op de voorgrond

Klimaat- en energiedoelen (blog door Henk Koster)

SIKB

Een paar nieuwsberichten kwamen de afgelopen tijd bij elkaar. Zo meldde het Planbureau van de Leefomgeving op 25 januari jongstleden: ‘Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht; het aandeel hernieuwbare energie groeit naar verwachting naar 12,2% in 2020. Het Europese doel voor Nederland van 14% in 2020 is daarmee niet binnen bereik. Het grootste deel van de groei tot en met 2020 wordt veroorzaakt door een groei in de bijmenging van biobrandstoffen, het meestoken van biomassa in kolencentrales, zon-PV, en windenergie op land en zee'. Het woord bodemenergie lezen we niet terug. Lees verder.

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

Actief grondwaterpeilbeheer voorkomt veel schade

Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer kan veel schade, en daarmee hoge kosten voorkomen. De schade door droogte in stedelijk gebied loopt tot 2050 al in de tientallen miljarden euro’s en is groter dan schade door wateroverlast. Klimaatverandering versnelt en vergroot dit alles nog eens. Het onderzoeksproject ‘Grootschalig actief grondwaterpeilbeheer’ brengt een concrete maatregel in beeld om te komen tot een robuuster watersysteem. Een interview met Wouter Kooijman (Fugro) en Jeroen Ponten (Waternet). Lees verder.


Foto: Wouter Kooijman (l) en Jeroen Ponten (r)

Actueel

D66 en GroenLinks: verhoog grondwaterpeil, schroef veeteelt terug in veenweiden

Volkskrant

D66 en GroenLinks roepen het kabinet op het grondwaterpeil in de veengebieden te verhogen en daar de veeteelt fors terug te schroeven. Doordat het grondwaterpeil nu kunstmatig laag wordt gehouden ten behoeve van agrariërs en veehouders, dreigt in de omgeving grote schade aan de funderingen van huizen en gebouwen. Lees verder.


Foto: Volkskrant - Martijn Beekman

Effecten van handhaving ILT bij bodemenergiesystemen

Omgevingsweb

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van I&W heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de handhaving door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bij bodemenergiesystemen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Ingenieursbureaus onderzoeken thema 'Bodem en ondergrond' met oog op Omgevingswet

Groene Ruimte

Voor het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond werkt een aantal ingenieursbureaus aan het kennisproject ‘Samen de diepte in - bodem en ondergrond in de Omgevingswet’. Lees verder.


Foto: Tauw

Waterschappen schorten baggeren op vanwege PFAS

H2O

Een aantal waterschappen, waaronder Delfland, heeft zijn baggerwerkzaamheden opgeschort omdat er mogelijk PFAS-verbindingen in de bagger zitten. Ze doen extra onderzoek naar aanwezigheid van de toxische stof en wachten op de risicogrenswaarden voor de verbindingen. Lees verder.


Foto: H2O

Eerste aanleveringen Rijkswaterstaat aan BRO succesvol

Basisregistratie Ondergrond

Rijkswaterstaat heeft eind vorig jaar de eerste sonderingen en grondwatermonitoringputten aangeleverd aan de Landelijke Voorziening van de Basisregistratie Ondergrond. Hierbij laten zij zien hoe goede samenwerking leidt tot mooie resultaten. Lees verder.


Taartmoment - beeld: Alexandra Smink

Natuurherstel Polder Breebaart gestart

H2O

Het Groninger Landschap is begonnen met de herinrichting van Polder Breebaart, een brakwatergetijdengebied vlakbij Termunten. In de komende maanden wordt 70.000 kubieke meter slib verwijderd en afgevoerd naar de Kleirijperij van Ecoshape. Lees verder.


Foto: H2O

Hulp voor gemeenten bij funderingsproblemen

Binnenlands Bestuur

Met een nieuwe opzet van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel hebben rijksoverheid, banken en enkele gemeenten een middel gevonden om huiseigenaren met funderingsproblemen te helpen met de financiering van herstel. Nu moet de rest van de zakkende gemeenten nog mee. Lees verder.


Foto: Binnenlands Bestuur

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

7 maart 2019
Workshop ‘Saneren met de natuur’
Utrecht
12 maart 2019
Baggernetdag: Nuttig toepassen van slib uit de Eems-Dollard
Delfzijl
12 – 14 maart 2019
Cursus risicobeoordeling van blootstelling van gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater
Wageningen
19 maart & 20 maart 2019
Nationaal Buisleidingen Platform
Dordrecht
3 - 5 april 2019
11th SedNet conference
Dubrovnik
7, 14 en 21 mei
Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
gouda
 

Uitgelicht

Uitgelicht

Project in the spotlights: Nuttig toepassen van slib uit de Eems-Dollard

Hoe maak je van zout slib zo efficiënt mogelijk klei die geschikt is voor dijkversterking? En hoe gebruik je slib voor ophoging van landbouwgronden, bodem-structuurverbetering en de productie van bouwblokken? In de provincie Groningen wordt daar uitgebreid mee geëxperimenteerd. We nemen er op 12 maart 2019 met Platform Baggernet een kijkje. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Bijsluiter voor stresstest verschenen

Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Voor iedereen die aan de slag gaat met de stresstest, is een uitgebreide bijsluiter verschenen. Hierin staan instructies voor het uitvoeren van de stresstest inclusief gebruiksaanwijzingen voor het interpreteren en toepassen van uitkomsten. Lees verder.


Beeld: Kennisportaal Ruimtelijke adaptatie

Droogte 2018 zorgt voor goede bodemstructuur

Nieuwe Oogst

De droogte van 2018 zorgt dit jaar voor een goede bodemstructuur en veel organische stof van groenbemesters. 'Een mooie basis voor komend seizoen.' Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodemmeter bevalt bij West-Utrechtse boeren

Nieuwe Oogst

Samen met nog zo’n zeventig andere boeren in West-Utrecht heeft melkveehouder Jan Graveland uit Oudewater meegedaan met de bodemmeterproef. Na een jaar deelname constateert hij dat de proef doet wat hij ervan had gehoopt. Lees verder.


Foto: Pixabay

Toezichthouder: strengere regels bij sluiten gasputten

NRC

Het Staatstoezicht op de Mijnen wil het afsluiten van oude gasputten beter regelen. Want wie betaalt over vijftig jaar de rekening? Lees verder.

Bodemscanner brengt kwaliteit bodem in kaart

Nieuwe Oogst

Hoe breng je de kwaliteit van een bodem in kaart? Door met een Quad met daarachter een bodemscanner door je boomgaard te rijden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Vervuiling gesaneerde grond raadsel voor Deventer

Binnenlands Bestuur

De gemeente Deventer weet niet hoe het kan dat de dekgrond van het gesaneerde terrein van een voormalige vuilstort zwaar vervuild is. Lees verder.


Foto: Binnenlands Bestuur

Kenia’s schadelijke waterhyacint de brandstof van de toekomst

Deltares

Het is een van de snelstgroeiende waterplanten, de invasieve waterhyacint (Eichhornia crassipes), de waterplant veroorzaakt weer problemen in het Keniaanse Victoriameer. Tientallen miljoenen mensen zijn afhankelijk van wat het meer te bieden heeft. En deze plant is daarom een bedreiging voor hun bestaan. Lees verder.

Achtergrond en opinie

Deltacommissaris: ‘Stad moet als spons worden’

Cobouw

Nederlandse steden moeten als sponzen worden. Dat zei Peter Glas tijdens zijn eerste openbare optreden als Deltacommissaris tijdens een congres over gezond, slim en groen bouwen in Den Haag. “Als we niets doen kost ons dat tot 2050 70 miljard euro aan economische schade.” Lees verder.


Foto: Peter Glas

Dossier bodemdaling

Instrumentarium voor integraal beeld van bodem en ondergrond

Om besluitvormingsprocessen transparanter en gegronder te maken, wordt er vaak gebruik gemaakt van instrumenten. In deze editie is Werncke Husslage, senior milieuplanoloog bij de Provincie Zuid-Holland, is aan het woord over het gebruik van instrumentarium om een integraal beeld te krijgen van de bodem en de ondergrond. Lees verder.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.