Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 17 - 12 oktober 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten gemeenten

Nog altijd moet de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) jaarlijks veel explosieven uit de Tweede Wereldoorlog opruimen. Daarom is, ruim 75 jaar na de oorlog, een Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (Kenniscentrum OO) nog hoogst actueel. ‘Gemeenten worstelen met vragen over hun rollen en taken tijdens het proces van opsporing en ruiming en of bijvoorbeeld überhaupt naar explosieven moet worden gezocht’, legt coördinator Remco de Boer van dit pas geopende kenniscentrum uit. Lees verder.


Coördinator Remco de Boer – eigen foto

Op de voorgrond

‘Bestaande netwerken kunnen nieuwe kennisinfrastructuur versnellen!’

SIKB

‘Geïnspireerd door de grote verbouwing van Nederland die moet plaatsvinden hebben we vandaag geprobeerd daarin ook bodem en ondergrond in alle breedte te plaatsen. Om dit op basis van kennis, van kennisbundeling en kennisverspreiding hun plek te geven. Met publieke en private organisaties die zich kunnen reframen naar de toekomstige opgaven. Zo besloot dagvoorzitter Arie Deelen het debat over samen bouwen aan een publiek private kennisinfrastructuur. Een debat als onderdeel van een ook dit jaar door Corona anders vormgegeven SIKB Jaarcongres. Lees verder.


Debat over een publiek private kennisinfrastructuur, met v.l.n.r. Henk Koster (SIKB), Willem Hendriks (Witteveen+Bos), dagvoorzitter Arie Deelen (SIKB), Ruud Peeters (Koepel Omgevingsdiensten ODNL) en Marco Vergeer (kwartiermaker VNG) - foto SIKB

Actueel

Verdiepende werksessies bodem in het omgevingsplan

Rijkswaterstaat/Bodem+

Hulp nodig bij het maken van bodemregels in het omgevingsplan? Meld u dan aan voor deelname aan verdiepende werksessies die het programma Bodembeheer van de Toekomst organiseren. Het doel van de werksessies is om gemeenten en omgevingsdiensten te ondersteunen bij vertalen van bodembeleid en ambities naar regels in het omgevingsplan. Aanmelden is mogelijk tot 15 oktober 2021. Lees verder.


Foto: Pixabay

Overgangsrecht saneringen Aanvullingswet bodem

Informatiepunt Leefomgeving

Het overgangsrecht is van grote betekenis voor de uitvoeringspraktijk, omdat bodemsaneringen vaak lang duren. Het uitvoeren van bodemsaneringen volgens de Wet bodembescherming (Wbb) kan in volle gang zijn op het moment dat de Omgevingswet inwerking treedt. Om te zorgen dat deze saneringen kunnen worden afgerond, is voor een aantal situaties in eerbiedigend overgangsrecht voorzien. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Regio’s aan de slag met kennisontwikkeling over bodem

VNG

Acht regio’s starten eind oktober met pilots om hun regionale schakelfunctie bodem te ontwikkelen. Met die schakelfunctie gaan ze voorzien in de behoefte van gemeenten aan kennis over de verschillende uitdagingen voor overheden, zowel boven als in de bodem. De VNG leidt dit programma in samenwerking met IenW. Lees verder.


Foto: Pixabay

De strijd om de ondergrond: waterbedrijven versus geothermie

H2O Actueel

Staatstoezicht op de Mijnen concludeert dat de veiligheid bij de geothermiebedrijven is verbeterd, maar dat de professionalisering nog niet op het gewenste niveau is. De vereniging van waterbedrijven ziet in geothermie een bedreiging van de grondwaterbronnen voor drinkwater. De geothermiesector ziet dat anders. Lees verder.


Foto: Pixabay

Modules in opleiding Coördinator Grondwatertechniek

Hogeschool Van Hall Larenstein

De opleiding Coördinator Grondwatertechniek Van Hogeschool Van Hall Larenstein krijgt een make-over. Door de opleiding in modules op te knippen kun je straks de opleiding naar wens in delen volgen. Het is hierdoor beter in te plannen in je dagelijkse werk en privéleven. Lees verder.


Foto: Van Kessel

Ontwerpversie BRL SIKB 2000 en protocollen ter openbare reactie

SIKB

BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 gaan alweer ruim twintig jaar mee. In de loop van de jaren is er het nodige aan veranderd. Toch vingen we signalen op dat er behoefte bestaat aan een wat grondiger modernisering van deze documenten. Lees verder.

Hoogste punt van Nederland heeft meeste bodemdieren

Naturetoday

Het hoogste én het laagste punt van Nederland zijn dit weekend op bodemdieren onderzocht. Dat gebeurde tijdens de Bodemdierendagen 2021, met hulp van zowel landelijke als lokale politici en een kinderburgemeester. Het hoogste punt wint nipt van het laagste. Het verdient een 8,9 voor de biodiversiteit van algemene bodemdieren. Maar het laagste punt slaat terug met een unieke soort: de kleipissebed. Lees verder.


Drielandenpunt, hoogste punt van Nederland, Vaals - foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

14 oktober 2021
BodemBreedforum: opkomende verontreinigingen
16 november 2021
Platformdag Toezicht Bodem
18 november 2021
Nationaal Congres Bodemdaling
25 november 2021
COB congres
 

Uitgelicht

Serie bijeenkomsten vervangt Jaarcongres SIKB

Evenals in 2020 wordt het SIKB Jaarcongres dit najaar vervangen door een serie bijeenkomsten. De aftrap was op 30 september jl. met een debat over het publiek-privaat bouwen aan een kennisinfrastructuur. Volgende bijeenkomsten gaan onder andere over sleufloos boren (11 november), het Online leerplatform Bodembreed Academie (16 november), AEC bodemassen (24 november) en over het digitaal werken binnen de archeologie (25 november). Nadere invulling en de mogelijkheid tot aanmelden volgen. Op 10 maart 2022 wordt weer een SIKB Jaarcongres als vanouds gehouden. Reserveer deze datum alvast in uw agenda voor het nieuwe jaar! Lees verder.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Strategisch onderzoek Deltares 2022

Deltares

Het concept activiteitenplan ‘Missiegedreven onderzoek’ schetst de hoofdlijnen van het Strategisch Onderzoek dat Deltares in 2022 gaat uitvoeren. Het Strategisch Onderzoek is essentieel voor het in stand houden en ontwikkelen van de kennis van Deltares en van Nederland op het gebied van water en ondergrond. Lees verder.


Beeld: Deltares

Wetenschappelijk onderzoek naar spoordijken

Deltares

ProRail geeft Deltares en de TU Delft de opdracht om de komende vijf jaar onderzoek te doen naar het gedrag van rijdende treinen op onze spoordijken. Dit onderzoek gaat ons leren wat de gevolgen zijn voor spoordijken van meer en zwaarder treinverkeer en de klimaatverandering en hoe we daar op kunnen inspelen. Er is binnen Europa weinig kennis op dit gebied. Lees verder.


Beeld: Deltares

Radioactiviteit in staalslakken bij Spijk onder de norm

RIVM

Uit RIVM-onderzoek blijkt dat de hoeveelheid radioactieve stoffen in staalslakken bij Spijk heel laag is en ver onder de norm ligt. De straling van de staalslakken is zelfs minder dan van de natuurlijke bodem. De radioactieve stoffen in de staalslakken zijn geen risico voor de gezondheid. Lees verder.


Foto: RIVM

Doe de tuinbodemcheck!

Naturetoday

Weet jij wat er allemaal onder de grond leeft in jouw tuin? In een gezonde bodem kom je een grote diversiteit aan levende dieren en organismen tegen. Met de tuinbodemcheck van 'Onder het Maaiveld' zoek je tot op de bodem uit wat de kwaliteit is van het bodemleven in je eigen tuin. Lees verder.


Foto: Pixabay

Duurzaam voedsel steeds belangrijker

WUR

Duurzaamheid gaat een steeds belangrijkere rol spelen voor consumenten. Dit blijkt uit de nieuwste Agrifoodmonitor die is gepresenteerd bij de opening van Dutch Food Week. Mensen vinden rechtvaardigheid, diervriendelijkheid, milieuvriendelijkheid en begrippen als transparantie, natuurlijk en regionaal belangrijker dan ooit als het om voedsel op hun bord gaat. Lees verder.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.