Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 15 - 14 september 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Voor de branding van een gebied kunnen archeologen zorgen’

‘Bij de ontwikkeling van een gebied, bijvoorbeeld als nieuwe woonwijk, zoeken ontwikkelaars altijd naar een wijze van branding. Wij, archeologen, kunnen daarvoor zorgen. Dankzij onze opgravingen zorgen wij voor een verhaal’, stelt Eline Jonkergouw vast. Ze benadrukt dit in een pleidooi voor meer wederzijdse openheid en toegankelijkheid. Lees verder.


Eline Jonkergouw – eigen foto

Op de voorgrond

Belangrijke wijzigingen in Kwaliteitsnorm voor archeologen

Vanaf 20 september 2021 kent de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) enkele belangrijke wijzigingen. Zo rust de verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van een standaardrapport aan het bevoegd gezag niet meer bij de opdrachtnemer, maar bij de opdrachtgever. Voor ZZP-ers die hun actorstatus willen aanvragen of onderhouden, wordt het mogelijk om gewerkte uren aan te tonen aan de hand van offertes en facturen. Lees verder.


Archeoloog aan het werk – foto SIKB

Actueel

Beantwoording Kamervragen blootstelling aan PFAS

Rijksoverheid

Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoorden vragen over de vermindering van de blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie. Lees verder.


Foto: Pixabay

Herziening handreikingen onderzoek diffuus lood

SIKB

De handreikingen voor onderzoek naar de aanwezigheid van diffuus lood in de bodem zijn herzien. Overheden en adviesbureaus werken sinds 2018 met twee handreikingen voor het bepalen van de loodgehaltes in de bodem. Met de opgedane ervaringen zijn deze handreikingen, 8102 en 8103, nu aangepast. Lees verder.


XRF toepassing bij onderzoek naar diffuus lood. Still uit de video De Toepassing – foto SIKB

Terugkijken naar themamiddag BRL’s

BodemBreed Forum

Meer dan 280 geïnteresseerde deelnemers telde de online bijeenkomst van het BodemBreed Forum over de over de ontwerpversies van de nieuwe BRL SIKB 6000 en 7000 en de onderliggende protocollen. Niet gelukt aan te schuiven? Via deze link zijn de opnames van deze sessie terug te kijken en de presentaties downloaden.

Zandige kust is belangrijke troef

Deltares

In het licht van de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel is een klimaatbestendige kust een belangrijke troef. Natuurlijke zandkusten, zoals bijvoorbeeld Nederland heeft, zijn een bron van sediment en een duurzaam antwoord op de stijging van de zeespiegel. Lees verder.


Foto: Deltares

Integrale aanpak bodem en ondergrond hard nodig

Unie van Waterschappen

Voor een Commissiedebat Leefomgeving hebben de waterschappen Kamerleden een aantal aandachtspunten meegegeven over gewasbeschermingsmiddelen en over bodem en ondergrond. Lees verder.


Foto: Pixabay

Licht verraadt de herkomst van een zandkorrel

WUR

Een zandkorrel die langere tijd ligt ingegraven in een aardwerk of op de zeebodem, bouwt een lichtsignaal op. Dit luminescentiesignaal gebruiken wetenschappers om te bepalen hoe lang deze zandkorrel al ingegraven is. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

30 september 2021
SIKB bijeenkomst
4-8 oktober 2021
Geoweek 2021
14 oktober 2021
BodemBreedforum: themabijeenkomst opkomende verontreinigingen
18 november 2021
Nationaal Congres Bodemdaling
23 november 2021
Platformdag Toezicht Bodem
 

Uitgelicht

SIKB-bijeenkomst 'Samen werken aan kennis'

Geen volledig jaarcongres dit jaar, maar een reeks van bijeenkomsten, met als eerste op 30 september een fysiek/virtueel debat in het centrum van Utrecht rond het bouwen aan een gezamenlijke publiek-private kennisstructuur. Reserveer die dag van 10.00 - 12.00 uur. Meer informatie volgt via de website.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Oproep om Waddenzee ongemoeid laten

NOS

Het internationale congres voor natuurbehoud roept Nederland op om af te zien van nieuwe gaswinning in de Waddenzee. Op het IUCN World Congress in Marseille haalde een oproep hiertoe een grote meerderheid. Lees verder.


Foto: Pixabay

Gevreesde pijl Romeinen opgedoken

De Telegraaf

Archeologen hebben in Utrecht zeldzame vondsten uit de Romeinse tijd gedaan. Het gaat onder meer om een complete geschutspijl en twee sets paardentuig. De stukken lagen bijna tweeduizend jaar in de bodem van de Leidsche Rijn. Lees verder.


Foto: Pixabay

Enorme impact aanscherping nitraatrichtlijn

Nieuwe Oogst

Het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn heeft verstrekkende gevolgen. In de maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit stuurt landbouwminister Carola Schouten aan op een duurzaam bouwplan met vanggewassen en verplichte bufferstroken langs watergangen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Informatiecentrum Bodemdaling van lisdodde geopend

Provincie Zuid-Holland

Gedeputeerde Meindert Stolk heeft samen met wethouder Ad de Regt (Woerden) het Mobiele Informatiecentrum Bodemdaling geopend. Dit is een tiny cabin, gemaakt van onder meer van lisdodde en zwarte els, gewassen die groeien op een natte veenbodem. Lees verder.

Achtergrond en opinie

‘Piekafvoer Maas tijdens extreme neerslag systematisch onderschat’

H2O

De piekafvoer in de Maas is tijdens de extreme neerslag in juli systematisch onderschat. Die onderschatting duurde tot een aantal uren voor de piek zijn top bereikte, toen de meeste regen al gevallen was. Dat staat in het rapport ‘Hoogwater 2021 Feiten en Duiding’, dat is gemaakt in opdracht van het Expertise Netwerk Waterveiligheid. Lees verder.


Foto: H2O

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.