Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 5e jaargang, nr. 12 - 22 juni 2021
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Emmissieloos baggeren van de Langeraarse Plassen

De eerste elektrisch aangedreven cutterzuiger start een dezer dagen met baggerwerkzaamheden. Daarmee wordt voor het eerst in Nederland bagger stikstof-uitstootvrij ontgraven. Met als extra plus dat gewerkt wordt met 100 procent groene stroom. De primeur is voor de Langeraarse Plassen in de gemeente Nieuwkoop. Lees verder.


Trafostation op de Langeraarse plassen - foto Marleen van der Dussen

KOBO project

Een gebiedsspecifieke benadering leidt tot 80 procent minder CO2 uitstoot

Met een gebiedsspecifieke benadering maken zes groepjes studenten in een agrarisch gebied bij Staphorst een eerste stap om te komen tot 80 procent minder CO2 uitstoot. Nauwgezette studie van bodemkaarten leert hen dat een derde van het gebied bedekt is met een veenlaag van twee tot drie meter dik. Het winnend groepje bedenkt een nieuwe bestemming voor dit gebied en dat anders omgegaan moet worden met de overige ruimte. Een Underground Challenge van KOBO-HO en de Aeres Hogeschool in Dronten kan wonderen doen. Lees verder.


Het winnende team – foto Karin Pepers

Actueel

SIKB Jaarcongres 2021 op 10 maart 2022

SIKB

Het SIKB Jaarcongres 2021 wordt verschoven van 30 september naar 10 maart 2022. Hiertoe is besloten vanwege de Corona pandemie. De gelukkig positieve ontwikkelingen als gevolg van de vaccinatiecampagne garanderen helaas nog niet een succesvol congres – een dag waarop kennisdelen en het elkaar ontmoeten zo belangrijk zijn. SIKB vertrouwt erop dat het bijeenbrengen van de gehele keten in maart 2022 weer volledig mogelijk is. Het thema van het jaarcongres is en blijft: ‘Kom uit je bubbel’.

Terugkijken Webinar Bodem in het omgevingsplan

Rijkswaterstaat/Bodem+

Tijdens dit webinar van 27 mei zoomden we in op het onderdeel bodem in het omgevingsplan. Welke regels geeft het Rijk mee? En welke mogelijkheden heeft de gemeente om eigen regels te stellen? Aan de hand van concrete voorbeelden schetsen we voorbeeldregels. Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Ook de regels over bodem en ondergrond. Je kunt de presentatie terugkijken, de presentatie downloaden en de antwoorden op de vragen uit de chat doorlezen. Kijk verder op de website van Aan de slag met de Omgevingswet.

Milieuhygiënische gegevens worden opgenomen in de BRO

Ministerie BZK

Een groeimodel is de beste aanpak is om tot een gedegen registratie van milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens in de BRO te komen. Allereerst zullen nieuw ontstane gegevens worden verzameld, gevolgd door het verzamelen van bestaande digitaal beschikbare datasets. Dat bericht de minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kasja Ollongren, in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder.


Kasja Ollongren – foto Rijksoverheid

Landelijk Grondwater Register aangesloten op BRO

Groene ruimte

Het Landelijk Grondwater Register wordt per 1 juli 2022 aangesloten op de Basisregistratie Ondergrond. Alle gegevens over grondwateronttrekkingen en bodemenergiesystemen van gemeenten, provincies en waterschappen zijn dan toegevoegd. Lees verder.


Een animatie van de Basisregistratie Ondergrond © Basisregistratie Ondergrond.nl

SIKB ontvangt eerste BRL SIKB 7800-procescertificaat uit handen van KIWA

SIKB

De BRL SIKB 7800 is vanaf 1 juli 2021 dé kwaliteitsnorm voor tankinstallaties. Op die datum verstrijkt de overgangsperiode van de voorgaande norm, de BRL-K903. Ruim vijftig tankinstallateurs van opslagtanks voor brandstoffen en chemicaliën hebben er afgelopen jaar alles aan gedaan om de nieuwe certificering tijdig rond te krijgen. Lees verder.


Kiwa’s Annemieke van der Velden (unitmanager Oil, Gas & Chemicals) reikt op 22 juni 2021 het eerste BRL SIKB 7800 procescertificaat uit aan Henk Koster (directeur SIKB)

SIKB presenteert videoserie De Toepassing

SIKB

‘De Toepassing’ is een nieuwe reeks tien minuten durende video’s van SIKB. In de serie wordt het wat, wanneer en waarom van een aantal protocollen, richtlijnen en innovatieve technieken voor het werken in de bodem en ondergrond belicht. In de eerste aflevering laat hoogleraar Hans Huisman zien tot welke kennisverrijking micromorfologisch onderzoek leidt. De tweede aflevering toont de wijze waarop IBC werken worden gecontroleerd. Deze en de volgende films zijn hier te zien.


Hans Huisman bezig met micromorfologisch onderzoek

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

24 juni 2021
NKB webinar: Waardering van bodemdaling
24 juni 2021
Baggernet webinar Innovaties in de kustlijnzorg – De Zandwindmolen
25 juni 2021
Baggernet webinar Duurzaam baggermaterieel & biobrandstoffen
1 juli 2021
Baggernet webinar ‘Is baggeren altijd de meest duurzame optie?’
4-8 oktober 2021
Geoweek 2021
 

Uitgelicht

4-delige Webinar-reeks ‘Verduurzaming in de baggersector’

Het kabinet wil jaarlijks 300 miljoen euro vrijmaken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Volgens het Klimaatakkoord moet deze uitstoot in 2050 met 95 procent gedaald zijn ten opzichte van 1990. Zandwinnen en baggeren zorgen samen voor één van de grotere materiaalstromen die in dit kader worden beschouwd. Hoe pakken we deze processen zo efficiënt mogelijk aan en hoe zorgen we voor duurzame keuzes in de bagger- en zandwinsector? In een reeks van vier Webinars volgen we hoe de baggersector werkt aan verduurzaming. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Vier miljoen kuub zand voor A16: grootschalige zandtransporten afgerond

Rijkswaterstaat/Bodem+

Vier miljoen m3 zand is er aangebracht voor de aanleg van de elf kilometer lange snelweg A16 Rotterdam. De zandaanvoer die zo’n anderhalf jaar geleden is gestart, nadert hiermee het einde. Lees verder.


Foto: Sjaak Boot, Rijkswaterstaat

Planketen struikelblok bij Omgevingswet

De software nodig voor de implementatie van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) begint langzaam maar zeker beter te werken, zo blijkt uit de laatste testronde. In drie van de vier DSO-ketens (vergunningen, samenwerking, vragenbomen) is het beeld in het algemeen positief. Het grootste struikelblok is momenteel de planketen (Omgevingsbesluiten). Lees verder.


Foto: Computable

Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte

Rekenkamer

De rijksoverheid beschermt de drinkwatervoorraden niet afdoende tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte. Dat is zorgwekkend, oordeelt de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Lees verder.


Bron: Rekenkamer

Podcast Onderaards: Drukte in de diepte

Bodem+

Wat we lelijk vinden of waar we niet aan willen denken, stoppen we graag onder de grond. Kabels bijvoorbeeld, of de dood. Maar wat je niet ziet, is er nog wel. Lees en luister verder via bodemplus.nl.


Illustratie: Rijkswaterstaat

Zonneroute door Drenthe

Provincie Drenthe

De Drentse ‘Zonneroute A37’ onderzoekt de mogelijkheden van zonne-energie langs de A37. Op het traject kan naar verwachting 140 megawatt aan zonne-energie worden opgewerkt, wat overeenkomt met stroom voor maximaal 35.000 huishoudens. Lees verder.


Foto: Provincie Drenthe

Achtergrond en opinie

COASTAR bijdrage ondergrond aan robuuste zoetwatervoorziening

Deltares

Vanaf 17 juni geeft COASTAR ons een beeld van de kansen die de ondergrond in Nederland biedt om ons beter voor te bereiden op droogte. Na een aantal jaren van droogte stond de zoetwatervoorziening in Nederland flink onder druk door dalende grondwaterstanden. Lees verder.


Foto: Deltares

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.