Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 5 - 11 maart 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Hilde Passier, Deltares: 'Het grondwater vergrijst'

'Het grondwater vergrijst. Antropogene stoffen stapelen zich op. Denk aan medicijnresten, hormonen, microplastics en anti-aanbakmiddelen, die we onder andere door het toilet en de gootsteen spoelen'. Programmamanager Environmental Quality bij Deltares en lid van het ENBO-Regieteam Hilde Passier over de highlights voor 2020. Lees verder.


Hilde Passier – eigen foto

Op de voorgrond

Biodiesel kan deels inwendig ongecoate opslagtanks beschadigen

SIKB

Het bijmengen van bio-componenten aan fossiele dieselbrandstof kan leiden tot een snellere aantasting van de opslagtanks door roest. Ruim 2.500 niet of slechts gedeeltelijk inwendig gecoate tanks lopen kans op beschadiging. Het gaat hierbij om ondergrondse enkelwandige dieseltanks bij tankstations en dieseltanks bij onder meer ziekenhuizen en datacenters ten behoeve van noodaggregaten. Lees verder.


Foto: SIKB

KOBO project

Gemeente Rotterdam en KOBO geven studenten nieuwe impuls

KOBO-HO

De gemeente Rotterdam en het Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO) gaan samenwerken. Zij geven hbo-studenten via een gezamenlijk OndergrondLAB nadrukkelijk een rol bij het werken aan praktijkopgaven waarbij bodem en ondergrond een rol spelen, zoals de energietransitie, verdichting en klimaatverandering. Lees verder.


Wil Kovacs en Geert Roovers – eigen foto

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

Een energievoorziening die tegelijk kan saneren

Een energievoorziening én tegelijk een sanering, daarmee wordt in Woerden geëxperimenteerd. Op Middelland Noord wordt mogelijk de komende jaren een open warmte-koude opslag (WKO) aangelegd voor 250 nieuwe woningen. Als in of bij die WKO-installatie bacteriën worden geïnjecteerd kan tegelijk met de energielevering het met gechloreerde producten verontreinigde diepe grondwater worden schoongemaakt. Lees verder.


Maurice Henssen – foto Bioclear earth en Peter Rood – eigen foto

Actueel

Internetconsultatie Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet

Rijkswaterstaat / Bodem+

Van 3 tot en met 31 maart 2020 vindt de internetconsultatie van de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet plaats. De Aanvullingsregeling is na het Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit het derde onderdeel van het Aanvullingspoor bodem. Lees verder.

Uniek natuurverschijnsel op Hoge Veluwe

Omroep Gelderland

De regen zorgt voor een bijzonder tafereel op Nationaal Park De Hoge Veluwe. Een oud smeltwaterdal op het Deelense Veld heeft zich gevuld met water en is gaan stromen. Zo is er op de heide een zogenoemde heidebeek ontstaan. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuw onderzoek onderwaterduinen in grote rivieren

Deltares

Onderwaterduinen en zandribbels vormen een onzichtbaar maar dynamisch landschap. In januari 2020 verscheen in Nature Geoscience een artikel waarin staat beschreven hoe deze structuren er uitzien in vijf grote rivieren wereldwijd en in de Nederlandse rivier de Waal. Co-auteur Thaiënne van Dijk is marien geoloog bij Deltares. 'Ze zien er toch anders uit dan we dachten'. Lees verder.


Foto: Pixabay

Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater

Rijkswaterstaat / Bodem+

Door het RIVM zijn Indicatieve Niveaus van Ernstige Verontreiniging (INEV’s) voor PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater vastgesteld. Deze kunnen worden gebruikt om de risico’s van locaties met verhoogde gehalte PFAS te bepalen. Lees verder.


Logo: RIVM

Brief naar Tweede Kamer over toepassing granuliet in verondiepingsproject 'Over de Maas'

Rijkswaterstaat / Bodem+

Het toepassen van granuliet in het project Over de Maas vindt plaats volgens de geldende regels. Het heeft dan ook geen schadelijke gevolgen voor de milieukwaliteit en de leefomgeving en er is geen gegronde reden de toepassing stop te zetten. Lees verder.


Foto: OverdeMaas.com

Nieuws van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

NKB

2020 staat in het teken van uitbouwen van kennis en van het netwerk. Bodemdaling komt steeds prominenter in het nieuws. Waar eerst vooral het westen van Nederland de bodemdaling problematiek aankaartte, komen er ook steeds meer berichten vanuit andere delen van ons land. Daarom blijft samenwerking en kennisdeling van het grootste belang. Lees verder.


Illustratie: Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Aantal drugsdumpingen daalt, criminelen lozen afval vaker in grondwater

NU.nl

Het aantal zichtbare dumpingen van drugsvaten in Nederland is in 2019 met 35 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt vermoedelijk doordat criminelen vaker voor alternatieve manieren kiezen om van hun drugsafval af te komen, zegt Max Daniel, portefeuillehouder drugs bij de politie, in gesprek met NU.nl. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

17 maart 2020
Praktijkfestival Ondergrond
Amersfoort
18 maart 2020
Interferentie bij kleine gesloten bodemenergiesystemen
Utrecht
19 maart 2020
Een nieuwe lente, een nieuw dendrochronologisch geluid
Amersfoort
19 maart 2020
Baggernetdag ‘Bagger als grondstof’
Rotterdam
26 maart 2020
Grondwater en de Omgevingswet
Utrecht
2 april 2020
Bodem in het landelijke gebied - een nieuw elan (nodig)
Lelystad
9 april 2020
Symposium Bodembreed
Zeist
20 t/m 24 april 2020
The Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS)
Delft - Gouda
25 t/m 29 mei 2020
Geoweek
Diverse locaties
 

Uitgelicht

Symposium Bodembreed - 9 april 2020

Het netwerk event van de bodem en ondergrond wordt dit jaar op donderdag 9 april 2020 bij Hotel Theater Figi georganiseerd. Heeft u de datum in uw agenda staan? Gastheer dit jaar is de Provincie Utrecht, RUD en ODRU. Wij zijn verheugd dat wij u het programma kunnen presenteren! Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

80 miljoen euro voor verbetering agrarisch bodembeheer in Europa

WUR

Op 1 februari 2020 is het ‘European Joint Programme on Agricultural Soil Management’, kortweg EJP SOIL, formeel van start gegaan. Deze week is de kick-off meeting in Orleans, Frankrijk. Met resultaten van het EJP SOIL kan het bodembeheer in de landbouw in heel Europa worden verbeterd en verduurzaamd. Dit draagt bij aan het realiseren van belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals aanpassing aan klimaatverandering en voedselzekerheid. Lees verder.


Foto: Pixabay

Hergebruik materialen bij krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Rijkswaterstaat

In 2050 wil de Rijksoverheid volledig duurzaam en circulair werken. Dat betekent een minimaal gebruik van grondstof en maximaal hergebruik van materialen. Bij project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP) onderzoeken Rijkswaterstaat en Ploegam samen hoe die ambitie werkelijkheid kan worden. Technisch manager Aike van der Nat van Rijkswaterstaat vertelt. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat

Het strand verdwijnt

Deltares

Een Nature artikel heeft onthult dat de helft van de zandstranden ter wereld tegen het einde van de eeuw zou kunnen verdwijnen. Maar met de juiste stappen naar klimaatbeperking zou deze dreiging tot 40% kunnen worden verminderd. Lees verder.


Foto: Pixabay

Nieuw: Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy

TNO

Op donderdag 5 maart 2020 is het ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy’ (RCSG) geopend. Het RCSG is een uniek fieldlab waar aardwarmteprojecten op ware schaal getest kunnen worden. Aardwarmte kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Lees verder.


Foto: TNO

Adviescollege 'meten en berekenen': stikstofmodellen voldoende betrouwbaar

Het Adviescollege Meten en Berekenen heeft haar eerste adviesrapport overhandigd aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit rapport geeft antwoord op de vraag of de gebruikte methodes voor het bepalen van stikstofneerslag voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn om het stikstofbeleid van Rijk en provincies op te baseren. Lees verder.


Foto: Pixabay

Kamer wil minister van VROM weer terug

Nieuws.nl

In het volgende kabinet moet weer een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) terugkeren. Dat wil de Tweede Kamer. Het Rijk moet op die manier weer meer invloed krijgen op deze onderwerpen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Voedselbossen: een alternatief voor intensieve landbouw?

National Geographic

De laatste jaren schieten voedselbossen in Nederland als paddenstoelen uit de grond. Niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland, België̈ en Japan, zij het op kleinere schaal. Van openbare parken in drukke steden, akkerbouwers op het platteland, achtertuinen op postzegelformaat en grote kavels zoals in de Eemvallei: overal wordt gewerkt met een landbouwsysteem dat veelbelovend klinkt, maar waarvan de efficiëntie nog niet wetenschappelijk is onderbouwd. Lees verder.


Foto: Pixabay

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Moet bij een milieuhygiënische verklaring onder het Bbk op PFAS onderzocht worden als dit bij een verkennend bodemonderzoek al is onderzocht?

Dit is afhankelijk van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek.

  • Als uit het onderzoek volgt dat de bodem geen PFAS bevat (alle gehalten kleiner dan de bepalingsgrens) is het niet noodzakelijk om PFAS mee te nemen in het analysepakket bij de partijkeuring.
  • Als uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat PFAS-gehalten zijn aangetoond boven de bepalingsgrens (ongeacht of de gemeten gehalten boven of beneden de landelijke achtergrondwaarden liggen), is de aanwezigheid van PFAS in de betreffende partij bevestigd. Lees verder voor het volledige antwoord.
  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.