Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 4 - 26 februari 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Ton Breure: 'Hoogste tijd voor een bodemcommissaris'

‘Het wordt de hoogste tijd dat Nederland een bodemcommissaris krijgt, die net als de Deltacommissaris een integraal beleid kan ontwikkelen’. Dat stelt Ton Breure op persoonlijke titel vast. Werkzaam voor het RIVM loopt hij op tegen de versnippering in beleid, zeker waar het de Nederlandse bodem betreft. Lees verder.


Ton Breure – eigen foto

Op de voorgrond

Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen door Eerste Kamer

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 18 februari 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen. De Aanvullingswet bodem en geluid zijn de eerste twee van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet die nu zijn goedgekeurd door Tweede en Eerste Kamer. De aanvullingswetten voor natuur en grondeigendom volgen in 2020. Lees verder.


Illustratie: Rijkswaerstaat/Bodem+

Actueel

Kamerbrief voortgang aanpak PFAS in de bodem februari 2020

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 13 februari 2020 heeft de minister voor Milieu en Wonen een Kamerbrief over de voortgang van de aanpak van PFAS in bodem verstuurd. In deze brief gaat zij in op de effecten van het geactualiseerd tijdelijk handelingskader en voortgang van de genomen acties en maatregelen voor de korte en langere termijn. Lees verder.


Illustratie: Tweede Kamer der Staten Generaal

Ook na versoepeling blijft PFAS-norm probleem voor bouw en infrasector

Nu.nl

De bouw en infrasector hebben veel last van de hogere PFAS-norm ondanks dat deze in december al versoepeld is. Vertraging en hogere kosten zijn het gevolg. Dit meldt brancheorganisatie Bouwend Nederland die een enquête heeft uitgevoerd onder ruim 350 bedrijven. Lees verder.


Foto: Pixabay

Kennissessie Aanvullingsspoor Bodem sluit aan bij de dagelijkse praktijk

Rijkswaterstaat/Bodem+

De kennissessie Bodem, op woensdag 29 januari 2020, werd druk bezocht door professionals van onder andere gemeenten, omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Uitbaggeren kanaal in Twente werd nachtmerrie voor omwonenden

NOS

Voor honderden omwonenden is het uitbaggeren van het Kanaal Almelo-De Haandrik de afgelopen jaren uitgelopen op een nachtmerrie. Huizen naast het kanaal zijn verzakt, kelders staan blank en in muren zitten soms meterslange scheuren. Bij 300 huizen zijn problemen gemeld. Lees verder.


Foto: Kanaal Almelo – De Haandrik, RTV OOST

Nieuwe versie Interferentietool gesloten bodemenergiesystemen

SIKB

Voorafgaand aan het plaatsen van een nieuw gesloten bodemenergiesysteem moet de initiatiefnemer een interferentietoets doen. Sinds november 2019 is daarvoor de interferentie tool gesloten bodemenergiesystemen (ITGBES) beschikbaar. Deze is recent uitgebreid en vernieuwd en kunt u downloaden. Lees verder.


Illustratie: SIKB

Verhitten van de grond succesvol bij bestrijding Japanse duizendknoop

WUR

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is een invasieve exoot die door zijn sterke wortelstokken en stengels veel schade veroorzaakt. Goede bestrijdingsmethoden waren er tot dusverre niet. Uit recent onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) blijkt dat een innovatieve verhittingstechniek zo’n 99 procent van deze woekerplant in zandgrond verwijdert. Lees verder.


Foto: WUR

Beekherstel: meer kennis bodem beperkt kosten en vergroot resultaat

H2O Waternetwerk

Om de ecologische en chemische staat van beken en rivieren te verbeteren, proberen waterschappen de waterwegen in historische staat te herstellen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de historische vorm, maar niet naar het geomorfologische proces dat de loop van een beek bepaalt. Dat stelt Jasper Candel, die onlangs is gepromoveerd op een onderzoek naar de mogelijkheid om de loop van een beek te voorspellen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Project Bodembeheer Van De Toekomst: bouwstenen voor het omgevingsplan

Samen de diepte in

Op 1 januari 2020 is het project Bodembeheer van de Toekomst gestart. Het project is een initiatief van het ‘Gemeentelijk netwerk bodem en ondergrond WEB’ en wordt ondersteund door het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond. Het project ontwikkelt bouwstenen over bodem en ondergrond voor gemeentelijke Omgevingsplannen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

17 maart 2020
Praktijkfestival Ondergrond
Amersfoort
18 maart 2020
Kennisbijeenkomst interferentie bij kleine gesloten bodemenergiesystemen
Utrecht
19 maart 2020
Een nieuwe lente, een nieuw dendrochronologisch geluid
Amersfoort
19 maart 2020
Baggernetdag ‘Bagger als grondstof’
Rotterdam
26 maart 2020
Grondwater in de Omgevingswet
Utrecht
2 april 2020
Regiobijeenkomst Bodem in het landelijke gebied - een nieuw elan (nodig)
Lelystad
9 april 2020
Symposium Bodembreed
Zeist
20 t/m 24 april 2020
The Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS)
Delft - Gouda
25 t/m 29 mei 2020
Geoweek
Diverse locaties
 

Uitgelicht

Themamiddag 'Berekenen interferentie bij kleine gesloten bodemenergiesystemen' - 18 maart 2020

De rekenmethode voor de berekening van interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen is verbeterd en geautomatiseerd. Het gebruik van de rekentool ‘Interferentie Tool Gesloten Bodem Energie Systemen (ITGBES)’ zal dit voorjaar via een wijziging van de BUM en HUM Bodemenergie voor gemeentelijke taken breed worden geïmplementeerd. De themabijeenkomst op 18 maart gaat uitgebreid in op de toepassing in verschillende praktijksituaties. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

'Ontheffing scheurverbod mogelijk'

Nieuwe Oogst

Een ontheffing voor het scheurverbod op permanent grasland in Natura 2000-gebieden brengt, onder bepaalde voorwaarden, geen negatieve effecten met zich mee op kwetsbare natuur. Dat is de uitkomst van een onderzoek door Wageningen University & Research (WUR), in opdracht van LTO Noord en de provincies Gelderland en Overijssel. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aquathermie viewer brengt potenties warmte uit afval- en oppervlaktewater in beeld

Deltares

Deltares en Syntraal hebben in samenwerking met STOWA de Aquathermie viewer gelanceerd. De viewer laat de potenties van warmte uit oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA) op regionaal en lokaal niveau gedetailleerd zien. Met deze informatie krijgen gemeenten, energiestrategen en waterbeheerders inzicht in welke bijdrage aquathermie kan leveren aan de warmtetransitie. Lees verder.


Illustratie: IF Technology 2017

Hoe wordt de boer natuurbeheerder?

WUR

Hoe krijg je boeren zover dat ze door aangepast beheer de biodiversiteit op hun land vergroten? Met een groot Europees project gaat hoogleraar David Kleijn dat uitvogelen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Natuur als buffer tegen klimaatverandering

WUR

Gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen kunnen dienen als buffer tegen klimaatverandering. Sinds 2008 werkt de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers aan meer dan 70 projecten met zogenoemde ‘natuurlijke klimaatbuffers’. Uit een tussentijdse evaluatie van Wageningen Environmental Research (WENR) blijkt een groot potentieel voor de natuurlijke klimaatbuffer, maar deze optie wordt nog niet standaard meegenomen in planvorming. Lees verder.


Foto: Pixabay

Rijk moet regie over ruimte nemen

Nieuwe Oogst

Claims op het landelijk gebied voor onder meer woningbouw, energietransitie, infrastructuur en natuur vragen om duidelijke regie vanuit de landelijke overheid. Zonder centrale coördinatie dreigt het platteland te verrommelen. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Bodemdaling: drijvend wonen of alles funderen?

Friesch Dagblad

Het belang van bodemdaling wordt in discussies over het overstromingsgevaar in Nederland danig onderschat. Dat stelde lector bodem en ondergrond Geert Roovers van Saxion Hogeschool gisteren in een ‘groenlunch’, georganiseerd door de Friese Milieu Federatie. Lees verder.


Foto: Pixabay

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Op zoek naar een nieuwe functie in het werkveld Bodem?

Bij de dienst Water Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat zijn twee vacatures beschikbaar op het onderwerp bodem. Het gaat om de volgende functies:
Adviseur bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer (afdeling Bodem en Ondergrond, als onderdeel van het programma Bodem+)
Adviseur kwaliteit waterbodem, bagger en grondverzet (afdeling Natuurlijk Circulair)
Reageren is mogelijk tot 12 maart 2020.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.