Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 4e jaargang, nr. 1 - 15 januari 2020
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Jack de Vries: 'De ondergrond heeft de energietransitie heel veel te bieden'

De ondergrond heeft veel potentie voor de energietransitie . Die moeten we benutten door interdepartementale samenwerkingen en vooral, een positieve benadering van de publieke opinie’, aldus Jack de Vries, als projectleider bij Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de uitgevoerde quick scan Buisleidingen Energietransitie en Ondergrond (BEO). Lees verder.


Jack de Vries – eigen foto

Op de voorgrond

Het regent flink, maar in het oosten is het nog altijd te droog

NOS

Terwijl het de afgelopen weken met name grijs en regenachtig weer was, geldt er in sommige delen van het land nog steeds een sproeiverbod. "We kampen hier nog altijd met droogte", vertelt Minke Huurnink van het waterschap Rijn en IJssel. "Dus mag er geen oppervlaktewater worden gebruikt." Het heeft de afgelopen maanden zo'n 10 procent meer geregend dat normaal. Die neerslag heeft er in het grootste deel van Nederland voor gezorgd dat de grondwaterstand weer op peil is. Bijna overal stroomt het water weer door de beken en sloten. Maar op sommige plekken, met name in het oosten van het land, blijft het maar droog. Lees verder.


Foto: Pixabay

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

Klimaatadaptatie meets bodem

‘Het laatste jaar van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond staat in het teken van het bestendigen van de kennisnetwerken. Samen met het Ministerie van IenW willen we toekomen naar een of meerdere nieuwe vormen van overlegstructuren waarbinnen kennis kan worden ontwikkeld en worden gedeeld’. Dat stellen Leo Hamerlinck en Jos van Wersch, respectievelijk projectleider en secretaris Kennis binnen het Uitvoeringsprogramma. Lees verder.


Het UP Kennisteam met v.l.n.r. Jos van Wersch, Leo Hamerlinck en Sverre van Klaveren – eigen foto

Actueel

Borgstelling mkb-kredieten tijdelijk verruimd vanwege PFAS en stikstof

Rijkswaterstaat / Bodem+

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de subsidiemodule Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) per 1 januari 2020 tijdelijk uitgebreid ter ondersteuning van mkb-bedrijven die getroffen zijn door de PFAS-en stikstofproblematiek. Lees verder.


Foto: Pixabay

Beantwoording Kamervragen over problemen met de toepassing van thermisch gereinigde grond

Rijkswaterstaat / Bodem+

Minister van Wonen en Milieu Van Veldhoven beantwoordde op 19 december 2019 Kamervragen over problemen met de toepassing van thermisch gereinigde grond (TGG). In de beantwoording schetst de Minister onder andere de ontwikkelingen op het gebied van de stopzetting van de toepassing van thermisch gereinigde grond sinds 2017. Lees verder.


Foto: Pixabay

Wijzigingen op BRL SIKB 4000 voor commentaar gepubliceerd

SIKB

Het CCvD Archeologie is voornemens om de BRL SIKB 4000 Archeologie op een beperkt aantal punten te wijzigen. De voorgenomen wijzigingen zijn deze week voor commentaar gepubliceerd. Tot en met 21 februari kunt u reageren op voorgenomen wijzigingen. Lees verder.


Foto: Pixabay

ILT akkoord met herkeuring thermisch gereinigde grond

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat de herkeuringen van thermisch gereinigde grond (TGG) van de bedrijven Theo Pouw en ATM voldoen. Er is een betrouwbaar beeld gegeven van de kwaliteit en eigenschappen van de TGG die is opgeslagen in Moerdijk en de Eemshaven. Lees verder.


Foto: IenW/ILT

Nederland kartrekker Europees PFAS verbod

Rijksoverheid

Er moet een Europees verbod op PFAS komen. Dat voorstel van Nederland krijgt ruime steun in de Milieuraad in Brussel. Minister van Veldhoven (Milieu) is kartrekker van het zogenoemde restrictievoorstel. Hierdoor wordt PFAS in alle niet-essentiële toepassingen verboden. Een belangrijke stap om de kraan voor het gebruik van deze schadelijke stoffen dicht te draaien. Lees verder.


Foto: Pixabay

Zo groen kan Nederland zijn over honderd jaar

Wageningen University & Research

Over honderd jaar is Nederland een land met groene steden, een circulaire landbouw, en is er meer ruimte voor bos, water en moeras. Zo’n klimaatbestendig Nederland is niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk, zeggen de Wageningse onderzoekers Michael van Buuren en Martin Baptist. Lees verder.


Foto: WUR

Effectief groen betekent: kijk ook naar de ondergrond!

Kennisportaal Ruimtelijke adaptatie

Hoe maak je steden prettiger tijdens hittedagen? Wat kunnen landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere professionals doen om steden groener en koeler te maken? De negen ontwerprichtlijnen van dr. Wiebke Klemm kunnen daarbij helpen. In dit interview vertelt Wiebke meer over haar proefschrift en doet ze een oproep aan ontwerpers: begin bij de wortel, teken ook de ondergrond! Lees verder.


Foto: Pixabay

Fase 1 COCOON project succesvol afgerond

Rijkswaterstaat/Bodem+

Doel van het Interreg Europe project COCOON is om beleidsinstrumenten te ontwikkelen en te integreren om duurzaam beheer van stortplaatsen mogelijk te maken. Hierbij worden innovaties en het toepassen van schone technologie gestimuleerd en daadwerkelijk in praktijk gebracht. Lees verder.


Foto: Pixabay

Verhoging afvalstoffenbelasting per 1 januari 2020

Rijkswaterstaat/Bodem+

De afvalstoffenbelasting gaat per 1 januari 2020 omhoog naar €32,63 per ton. De heffing geldt voor het storten én verbranden van afval, dus ook voor het storten van verontreinigde grond. Afval en grond die worden gerecycled, worden niet belast. Lees verder.

Model bodembeleid PFAS voor gemeenten

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is door de werkgroep PFAS het Model Beleid toepassen PFAS houdende grond voor gemeenten ontwikkeld. Het document dient ter ondersteuning van gemeenten die het lokale beleid voor hergebruik van grond en de bodemkwaliteitskaart willen aanvullen met beleid voor PFAS. Lees verder.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

23 januari 2020
Bijeenkomst Platform Bronbemalen:
Voorkomen van visuele verontreiniging bij bemalingen
Nieuwegein
23 januari 2020
Themabijeenkomst Klimaat Bodem en Ondergrond
Utrecht
6 februari 2020
Remediation Day 2020
Eindhoven
13 februari 2020
Platform Bodembeheer: bijeenkomst Bodem, Water en Klimaat
Middelburg
19 maart 2020
Een nieuwe lente, een nieuw dendrochronologisch geluid
Amersfoort
19 maart 2020
Baggernetdag ‘Bagger als grondstof’
Rotterdam
9 april 2020
Symposium Bodembreed
Zeist
 

Uitgelicht

'Een nieuwe lente, een nieuw dendrochronologisch geluid - 19 maart 2020

Dendrochronologisch onderzoek kan voor archeologen, musea, particuliere eigenaren van houten kunstobjecten en schilderijen, bouwhistorici, kerkbeheerders, geschiedschrijvers, kunst-handelaren en vele anderen unieke informatie opleveren. Het bestuderen van de patronen van jaarlijks wisselende ringbreedten in hout, de dendrochronologie, is de meest precieze natuur-wetenschappelijke daterings-techniek. Over de rijkdom aan kennis die dendrochronologisch onderzoek kan bieden, verzorgen de RCE, SIKB en de stichting ERM gezamenlijk een bijeenkomst, op 19 maart 2020 bij de RCE in Amersfoort. Lees meer.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Waar doen we onderzoek?

De Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN)

Met SCAN maken we het plaatje van de ondergrond in Nederland steeds completer. Van veel gebieden hebben we al veel informatie van de ondergrond in de archieven. Deze informatie bewerken we opnieuw, onder meer met behulp van nieuwe computertechnieken. Van andere delen van ons land weten we nog te weinig om te bepalen of we aardwarmte kunnen benutten; daarvoor doen we seismisch onderzoek. Lees verder.


Foto: NLOG

Rechter kijkt naar voetbalclubs, wat doen ze tegen verwaaien kunstgraskorrels?

NOS

De juridische strijd rond kunstgrasvelden met rubberkorrels breidt zich uit. Vorige maand legde de strafrechter een boete op van duizenden euro's aan de gemeentelijke beheerder van voetbalvelden in Enschede, omdat korrels daar in het milieu terecht waren gekomen. Later dit jaar spreekt de Raad van State zich uit over de situatie bij een voetbalclub in Montfoort. Lees verder.


Foto: Pixabay

Presentaties PFAS bijeenkomst ‘vooruitkijken en oplossen!’ 12 december 2019 - Utrecht

BodemBreed Forum

Op donderdag 12 december 2019 heeft, onder grote belangstelling, BodemBreed Forum samen met het Expertisecentrum PFAS een bijeenkomst over PFAS georganiseerd. Terugkijkend op 2019 constateren zij dat de PFAS-crisis het werkveld ‘bodem’ weer vol in de belangstelling heeft gezet. Op 12 december 2019 hebben ze gekeken naar de PFAS ontwikkelingen in 2020: ze hebben de oplossingen besproken voor de huidige vragen met als doel om vooruit te komen in 2020! Lees verder.


Foto: Pixabay

Gevolgen mogelijke versnelde zeespiegelstijging

Deltares

Een zeespiegel die na 2050 veel sneller stijgt dan verwacht. In opdracht van de Deltacommissaris bracht Deltares in september 2018 de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse kust, waterveiligheid en zoetwatervoorziening in kaart. De onderzoeksresultaten zijn eind december gepubliceerd. Lees verder.


Illustratie: Deltares

Onderzoek naar hergebruik van zoutcavernes voor warmtetoepassingen

Groene Ruimte

Voor Energie Beheer Nederland hebben TNO en Ekwadraat het hergebruik van ondergrondse zoutcavernes voor warmtetoepassingen onderzocht. In de studie zijn 2 mogelijke toepassingen van ondergrondse cavernes voor warmtetoepassingen geëvalueerd: winning van warmte uit de caverne en seizoensopslag van warmte. Lees verder.

'Verhoogde loodconcentraties zijn schending van mensenrechten'

Het Parool

Het is krankzinnig dat in onze hoofdstad, met het fantastische Waternet, de verantwoordelijkheid wordt overgelaten aan verhuurders en woningcorporaties. Lees verder.


Foto: Pixabay

Staat en Shell stappen in Leeuwarder aardwarmteproject

Leeuwarder Courant

Staatsbedrijf EBN en Shell Geothermie treden toe tot het Leeuwarder aardwarmteconsortium WvL. Daarvoor krimpen initiatiefnemers Bouwgroep Dijkstra Draisma en warmtedistributeur En natuurlijk hun belang in. Lees verder.

Landsmeer bouwde op vervuilde grond

Het Parool

Tientallen huizen in Landsmeer staan op vervuilde grond, met te hoge concentraties lood. Ondanks een advies bewoners te informeren heeft woningcorporatie Eigen Haard het geruime tijd stilgehouden. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Wil je de aarde redden? Word weer verliefd op haar!

MaatschapWij

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gevolgen van klimaatverandering niet catastrofaal zijn? Niet door ons gedrag aan te passen, maar door de oorzaak van het probleem aan te pakken, vindt Charles Eisenstein. En van daaruit moeten we naar een nieuw verhaal waarin we niet meer afgezonderde individuen zijn, maar verbonden mensen die verliefd zijn op de aarde. Lees verder.


Foto: Pixabay

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Mag een gemeente voor PFAS strengere lokale maximale waarden vaststellen dan de voorlopige achtergrondwaarden die door het Rijk zijn vastgesteld?

Daar is normaal gesproken geen aanleiding voor. Formeel is dit toegestaan, maar in de kamerbrief van 29 november 2019 roept de Minister gemeenten op om de landelijke achtergrondwaarden als minimum waarden te hanteren, ook als lokaal lagere waarden zijn gemeten. Bij het vaststellen van de tijdelijke landelijke achtergrondwaarden heeft RIVM aangegeven dat bij het hanteren van de landelijke achtergrondwaarden er geen sprake is van risico’s voor de gezondheid of overschrijding van effectniveaus voor het ecosysteem. Lees verder.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.