Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 3e jaargang, nr. 20 - 6 november 2019
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

Nanda Sweres brengt de boven- en benedenwereld bijeen

Nanda Sweres werkt sinds begin 2017 bij het Ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam, op de afdeling Bodem, Ondergrond en GIS-datamanagement, die zich voornamelijk bezighoudt met bodem en leefomgeving. Zij is hier begonnen via het Nationaal Bodemtraineeship. Als stedenbouwkundige heeft ze de taak gekregen de boven- en ondergrond met elkaar te verbinden. Vrij vertaald, Nanda brengt de boven- en benedenwereld bijeen. ‘Daarmee ben ik een beetje een vreemde eend in de bijt’, zegt ze daarover. ‘Tussen alle specialisten probeer ik verbanden te leggen. Hen onderling met elkaar in contact te brengen. Ervoor te zorgen dat ze elkaars “taal” leren spreken. En zo te komen tot een integrale aanpak van de vele projecten concern-breed’. Lees verder.


Nanda Sweres - eigen foto

Op de voorgrond

Aanpak PFAS-problemen – meer ruimte voor verplaatsen van grond

Rijkswaterstaat/Bodem+

Grond- weg- en waterbouwbedrijven ondervinden veel problemen omdat het giftige PFAS op veel plekken in de bodem zit. Het kabinet wil de gezondheid en omgeving beschermen, maar wil ook zorgen dat projecten zo snel mogelijk door kunnen gaan. Staatssecretaris Van Veldhoven zet vandaag een nieuwe stap in de aanpak van het PFAS-probleem. Lees verder.


Foto: Pixabay

Actueel

Veldraadpleging Kwaliteitssysteem Archeologie

SIKB

Op 9 december wordt in Het Huis van Hilde in Castricum een Veldraadpleging. Met archeologen en specialisten wordt gereflecteerd op het nieuwe kwaliteitssysteem archeologie. Deelname aan de bijeenkomst telt mee voor de bij- en nascholing www.actorregistratie.nl. Lees verder voor meer informatie en aanmelden.


Foto: Pixabay

Kabinet: stikstofprobleem snel en zorgvuldig aanpakken

Rijksoverheid

Het kabinet neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening verder op gang te brengen. Het kabinet kiest samen met de provincies voor een gebiedsgerichte aanpak: per gebied effectieve (bron)maatregelen in kaart brengen en vervolgens uitvoeren. Lees verder.

PFAS in compost raakt mogelijk certificering

Nieuwe Oogst

Een nieuw beoogde kabinetsnorm voor PFAS in landbouw- en natuurgrond kan bewerkelijk uitpakken voor boeren en tuinders die compost gebruiken. Extra certificeringseisen liggen op de loer. Lees verder.


Foto: Pixabay

Houd grip op de ruimtelijke ordening van de ondergrond

Binnenlands Bestuur

Wie denkt dat het in onze steden druk is bóven de grond, heeft nog nooit een kijkje ónder de grond genomen: Kabels en leidingen, een parkeergarage, een tunnel, WKO-buizen (warmtekoudeopslag), een groot grondwaterreservoir, heipalen. Alles vecht om een plek. Lees verder.


Foto: Pixabay

Het wordt steeds voller onder onze voeten!

Amsterdam.nl

Amsterdam wordt steeds drukker. Niet alleen boven de grond, maar ook onder uw voeten. U merkt er niets van, maar onder de grond krioelt het van de leidingen en kabels: voor gas, riolering, elektriciteit, telefoon, dataverkeer, metrobuizen en ga zo maar door. En door de ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden, wordt het nóg voller. Hoe gaan we daarmee om? Lees verder.


Foto: Pixabay

Tweede Kamer wil aanscherping van regelgeving voor lozen van vervuilde grond in plassen

Groene Ruimte

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 29 oktober tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Waterstaat en Infrastructuur in meerderheid ingestemd met een motie van 50Plus en de SGP waarin de regering wordt gevraagd stappen te zetten ter aanscherping van wet- en regelgeving bij het lozen van vervuilde grond in plassen. Ook moet de regering in gesprek met provincies, waterschappen en gemeenten over het intensiveren van de handhaving. Lees verder.

Vijf oplossingen voor het huidige PFAS-probleem

Expertisecentrum PFAS

Per- en polyFluor Alkyl Stoffen (PFAS) zijn schadelijk voor het milieu en kunnen bij hogere concentraties schadelijk zijn voor mensen. Er wordt gewerkt aan regelgeving die schade door deze stoffen voorkomt. Echter, door de brede toepassing van PFAS in allerlei producten is de toplaag van de Nederlandse bodem vrijwel overal verontreinigd geraakt met lage gehalten PFAS. Deze veroorzaken in de meeste gevallen géén schade, maar kunnen wel leiden tot beperkingen bij het hergebruik van grond en baggerspecie. Lees verder.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

8 november 2019
Informatiemarkt PFAS
Utrecht
12 november 2019
Nieuwe (onderzoeks)technieken en methodieken
Den Haag
13 november 2019
Aanbesteden in de Archeologie
Amersfoort
14 november 2019
Nationaal Deltacongres 2019
Goes
14 november 2019
Platform Toezicht Bodem
Bunnik
21 november 2019
Nationaal congres bodemdaling 2019
Groenekan
25 november 2019
Soil and the SDGs: Challenges and need for action
Brussel
5 december 2019
World Soil Day, Stop soil erosion, Save our Future
 

Uitgelicht

Uitgelicht

Nationaal congres bodemdaling 21 november 2019

Op 21 november 2019 verzorgt het Platform Slappe Bodem weer een complete dag over de aanpak van bodemdaling in Nederland. Het Platform Slappe Bodem presenteert onder meer de nieuwe strategische agenda voor de komende vier jaar met heldere speerpunten. Verder zijn er diverse presentaties vanuit onder meer het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en is er ruimte voor inspirerende praktijkcases. Aanmelden voor het congres kan via deze link.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

BRO op het Nationaal Deltacongres 2019

Rijkswaterstaat/Bodem+

Bodem+ is namens de Basisregistratie Ondergrond (BRO) dit jaar aanwezig op de Deltaparade van het Nationaal Deltacongres. Onze focus ligt op het beleven van de ondergrond. Dat doen we onder meer met 3D-visualisaties. Bezoek ons in de stand van de BRO op 14 november 2019! Lees verder.`

Onderzoek naar combinatie aardwarmte, slateelt en viskweek gestart

WUR

Onder grote belangstelling is Geofood van start gegaan. Doel van dit project is onderzoeken of met geothermie niet alleen kassen kunnen worden verwarmd maar ook vissen gekweekt kunnen worden. Geofood is een samenwerking tussen de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research en partners uit IJsland, Slovenië en Nederland. Lees verder.


Foto: WUR

Helmond wint Grote Archeologieprijs met project rond vuilnisbelt

Grote Archeologie Prijs

De Grote Archeologie Prijs bekroont het project dat mensen inspireert met archeologie. De prijs is onderdeel van de Maand van de Geschiedenis en is eind oktober uitgereikt aan ‘Helmond in 100 stukskes’. Het is bijzonder om te zien hoe archeologie ook op lokaal niveau een maatschappelijke meerwaarde creëert. Lees verder.


Foto: Grote Archeologie Prijs

Gewasbeschermingsmiddelen en de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater

PBL

Het aantal gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor chronische blootstelling van waterorganismen aan gewasbeschermingsmiddelen is in de periode 2016-2018 met 30 procent afgenomen ten opzichte van de referentie 2011-2013; voor de acute norm is de afname 50 procent. De verbetering van de ecologische waterkwaliteit lijkt voort te zetten, maar het tussendoel van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst is voor de chronische norm niet gehaald. Lees verder.


Foto: Pixabay

‘Boeren kunnen ammoniakprobleem oplossen met vakmanschap’

WUR

Nederlandse melkveehouders kunnen hun stikstofemissie met 25 tot 40 procent verlagen, zonder dat het hen geld kost. Dat stelde de Wageningse veehouderijonderzoeker Gerard Migchels tijdens het stikstof-debat van Resource. Lees verder.


Foto: Pixabay

Achtergrond en opinie

Uitgelegd: wat het probleem is met PFAS in de grond

NOS

Het is weer druk op het Malieveld in Den Haag. Dit keer komen niet de boeren, maar de bouw-, bagger- en grondverzetsector naar Den Haag. Niet met lege handen, maar met kiepwagens vol grond. Die grond is schoon, maar in grote delen van Nederland zit er PFAS in de grond. Het gaat om een verzamelnaam van chemische stoffen die gebruikt wordt voor van alles en nog wat. Maar sommige PFAS-stoffen zijn giftig. Sinds 1 oktober heeft het ministerie dus tijdelijk beleid opgesteld over hoe je met die grond om moet gaan. Dat zorgt voor problemen voor bouwers. Lees verder.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Kan ik nog voorstellen voor bijdrage aan symposium Bodem Breed indienen?

Ja, indienen van voorstellen kan nog tot vrijdag 15 november 2020 17.00 uur. Volgend jaar is het symposium Bodem Breed te gast bij de provincie Utrecht, de Omgevingsdienst Regio Utrecht en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. Elk jaar is het ook weer de uitdaging om een interessant programma samen te stellen. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig, want Bodem Breed blijft voor én door de bodemprofessional. We roepen jullie op om met voorstellen te komen voor de invulling van het programma. Lees verder.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.