Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 3e jaargang, nr. 6 - 27 maart 2019
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘Maatschappelijke vraagstukken vormen de basis voor onze onderzoeken’

Hilde Passier, Deltares

‘Deltares is weer in de gelegenheid gesteld om met onze kennis de beantwoording van de maatschappelijke uitdagingen op de langere termijn te ondersteunen. Na jaren van afnemende budgetten heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld. Waterveiligheid en klimaat, duurzame leefomgeving en de toekomstige infrastructuur vormen voor ons de hoofdpunten in de lange termijn kennisontwikkeling’, aldus Hilde Passier van Deltares over de onderzoeksplannen voor dit en de komende jaren. Lees verder.


Hilde Passier: Naast nieuw doelgerichtonderzoek ook kennisontsnippering oppakken – eigen foto

Op de voorgrond

Zakken van de bodem: steeds hoger op de agenda

Infomil

De bodem in Nederland daalt al eeuwen, maar pas vrij recent wordt de urgentie van het probleem erkend. Overal in het land doen overheden inmiddels proeven gericht op voorkomen en aanpassen. Met het risico dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. Tijd voor een nationaal programma bodemdaling. Lees verder.

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

Hogere dichtheid van bodemenergie-systemen voor meer CO2 besparing

‘Hoe kan een balans worden gevonden tussen het individuele belang van een bodemenergiesysteem, namelijk de hoogste opbrengst voor dat systeem, en het maatschappelijk belang, namelijk de hoogste gezamenlijke opbrengst voor alle zowel bestaande als nog aan te leggen systemen, met dan mogelijk een iets lagere individuele opbrengst?’ Zo vatten Johan Valstar van Deltares en Marian van Asten van de Provincie Utrecht het onderzoeksproject samen waarin zij participeren in het kader van het Uitvoeringsprogramma (UP) van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Lees verder.


Johan Valstar van Deltares en Marian van Asten van de Provincie Utrecht - eigen foto

Actueel

Rijk stelt grond beschikbaar voor opwekking duurzame energie

Rijkswaterstaat/Bodem+

Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn gestart met het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)-areaal’. Doel van dit programma is om te leren hoe rijksgronden openbaar kunnen worden uitgevraagd voor de opwekking van duurzame energie, zoals ook gevraagd door de Tweede Kamer. Zij doen dit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De bodem wordt vooral lokale verantwoordelijkheid

Gemeente.nu

Het kabinet houdt vast aan het idee van meer lokale beleidsruimte bij het gebruik van de bodem. Wel komen er instructieregels ‘om te waarborgen dat er bij het bouwen van bijvoorbeeld woningen geen onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid kunnen ontstaan’. Lees verder.


Foto: Pixabay

Overheid stapt in aardwarmteprojecten

NOS

De overheid gaat financieel deelnemen in projecten om aardwarmte te winnen voor de verwarming van huizen en gebouwen. Het kabinet wil de komende jaren beginnen met woonwijken van het gas af halen en aardwarmte of geothermie is dan één van de belangrijke alternatieven. Lees verder.

Circulaire Economie, klimaatadaptatie en mega-sites, Denen kijken hoe NL dit aanpakt

Rijkswaterstaat/Bodem+

Een delegatie van Deense regionale bestuurders kwam drie dagen naar Nederland om te leren van de Nederlandse aanpak op het gebied van circulaire economie, omgaan met klimaatverandering en gedegradeerde gebieden. Lees verder.


Foto: Rijkswaterstaat/Bodem+

Aardwarmteprojecten niet in waterwingebieden

Nieuwe Oogst

Aardwarmteprojecten mogen niet worden toegestaan in waterwingebieden. Dat heeft de Tweede Kamer onlangs besloten. Lees verder.

Ontwerp-Klimaatakkoord: Grote stappen mogelijk, maar nog veel werk aan de winkel

PBL

Het ontwerp-Klimaatakkoord realiseert in 2030 naar verwachting een afname van de uitstoot van broeikasgassen. Het ontwerpakkoord kan leiden tot grote stappen in de energietransitie, maar er is nog veel werk aan de winkel: er moeten (politieke) keuzes gemaakt worden waarmee onzekerheden over het precieze effect van de voorgestelde maatregelen afnemen. Lees verder.

Resultaten rivierafvalonderzoek 2018

Helpdesk Water

De rivieroevers van Nederland zijn erg vervuild met plastic afval. Dat blijkt uit onderzoek van Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Samen met vrijwilligers deden zij op ruim 200 plekken langs de Maas en Waal onderzoek naar het soort afval op de rivieroevers. Lees verder.


Foto: Pixabay

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

28 maart 2019
Bodembreed Forum bijeenkomst Drink Water of Niet?!
Enschede
1 & 8 april 2019
Themabijeenkomst wijzigingen BRL-en en protocollen bodembeheer
Zwolle en 's-Hertogenbosch
3 - 5 april 2019
11th SedNet conference
Dubrovnik
12 april 2019
CoP impuls afbouw nazorg IBC locaties!
Dordrecht
18 april 2019
Congres Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden
Deflt
23 april 2019
Waterbodem NEN 5717 en NEN 5720
Delft
7, 14 & 21 mei 2019
Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
Gouda
16 mei 2019
Symposium Bodembreed
Nijmegen
20 - 24 mei 2019
AquaConsoil
Antwerpen
3 - 7 juni 2019
Geoweek 2019
Nederland
6 juni 2019
Bodemcongres ‘Samenwerken, nu en in de toekomst’
Apeldoorn
26 september 2019
Save the date - SIKB congres
's-Hertogenbosch
 

Uitgelicht

Uitgelicht

Congres Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden

Ook zo nieuwsgierig naar de metingen en het onderzoek op Marker Wadden? En naar de eerste resultaten? Of heeft u zelf een idee voor onderzoek in dit Living Lab? Noteer dan 18 april in uw agenda. Natuurmonumenten, EcoShape, Rijkswaterstaat en Deltares organiseren dan bij Deltares in Delft het Congres Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden. Lees meer.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Bodemonderzoek Griesberg op 18 maart 2019 gestart

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op maandag 18 maart 2019 is in opdracht van Rijkswaterstaat geotechnisch bodemonderzoek verricht onder de Griesberg nabij de haven van Delfzijl. Onderzocht wordt of de ondergrond geschikt is om de Griesberg te laten wegzakken door zand weg te zuigen. Lees verder.

Zandstort langs Houtribdijk succesvol afgerond

Rijkswaterstaat/Bodem+

In het weekend van 9 en 10 maart 2019 is het laatste zand gestort langs de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Hiermee is een belangrijke mijlpaal behaald in de versterking van deze primaire waterkering. Lees verder.


Foto: Pixabay

Bodemwaterniveau in Nederland weer normaal

Nieuwe Oogst

Het peil van het bodemwater in Nederland is weer op normaal niveau na tien maanden droogte. Dat concludeert onderzoeksbureau VanderSat op basis van satellietgegevens van NASA en ESA. Lees verder.


Foto: Pixabay

Gebiedsgerichte aanpak bodem- en grondwaterverontreiniging Botlek van start

VEMW

Met een gebiedsgerichte aanpak in de Botlek kan de historische bodem- en grondwaterverontreiniging in het gebied kosteneffectief worden gesaneerd. Bedrijven in de Botlek kunnen nu deelnemen aan de ‘Gebiedsgerichte Aanpak Botlek” (GGA). Lees verder.


Foto: Pixabay

Geslaagd symposium over bodemkundig informatiesysteem

WUR

Op 14 februari 2019 hield Wageningen Environmental Research het jaarlijks succesvolle BIS Nederland Symposium. Veel aandacht was er voor de actualisatie van de basisproducten voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Lees verder.

Achtergrond en opinie

Huizen verzakken op veel meer plekken dan verwacht

AD

Huiseigenaren hebben op veel meer plekken in het land problemen met verzakkingen dan werd aangenomen. De Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) meldt intussen klachten vanuit een derde van alle gemeenten. Lees verder.


Foto: Vincent Basler

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Heeft u een vraag voor de bodemhelpdesk?

De bodemhelpdesk beantwoordt vragen over bodemsanering, -bescherming en -beheer en duurzaam gebruik van de bodem en de ondergrond. Heeft u een vraag voor de helpdesk? Kijk voor u belt eerst eens verder op de site van Bodem+, bijvoorbeeld tussen de veelgestelde vragen (FAQ). Wellicht vindt u het antwoord op uw vraag. Als u het antwoord niet kunt vinden, dan kunt u via het helpdeskformulier uw vraag doorgeven aan de helpdesk. U kunt uw vraag ook telefonisch stellen op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur. Lees verder.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.