Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 3e jaargang, nr. 7 - 9 april 2019
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Uit het netwerk

‘De Waterschapsverkiezingen hebben de kiezer tot winnaar gemaakt’

Jeroen Haan, Hoogheemraadschap Rijnland

‘De acht procent hogere opkomst voor de Waterschapsverkiezingen betekent voor de waterschappen een volgende stap op weg naar volwassenheid. De kiezer blijkt ons werk serieus te nemen, zoals wij de kiezer serieus nemen’. Aldus Jeroen Haan, bestuurder van het Hoogheemraadschap Rijnland. Lees verder.


Jeroen Haan: ‘De kiezer heeft zijn stem laten horen wat bewijst dat deze zich nauwer betrokken voelt bij de werkzaamheden van de Waterschappen’ – eigen foto

Op de voorgrond

Droogteplan moet watertekorten in de toekomst voorkomen

AD

Het kabinet trekt miljoenen uit om grotere waterbassins aan te leggen, zodat Nederland bij nieuwe droge zomers de tekorten van vorig jaar bespaard blijft. Toen zakte het grondwaterpeil zó ver, dat boeren maar ook natuurbeheerders en huizenbezitters in de problemen kwamen. Lees verder.


Foto: Shutterstock

Kennisproject UP Bodem en Ondergrond

‘Duurzaamheidsdoelen worden gekoppeld aan individuele bedrijfsbelangen’

‘Gelukkig begint het besef te komen dat minder intensieve landbouw hoogst noodzakelijk is voor een vitale bodem. Met drie particuliere landgoedeigenaren in het oosten van Nederland en betrokken boeren en ondernemers onderzoeken we alternatieven voor de gangbare wijze van landbouw. Daarbij koppelen we duurzaamheidsdoelen aan individuele bedrijfsbelangen.’ Jan-Paul Wagenaar van het Louis Bolk Instituut vertelt over het Soil4U project, onderdeel van het Uitvoeringsprogramma (UP) van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Lees verder.


Jan-Paul Wagenaar: Landgoederen zijn bij uitstek geschikt om met de transitie naar volhoudbare landbouw te experimenten – eigen foto

Actueel

Land stewardship en circulair gebruik van land, bodem en grond

Rijkswaterstaat/Bodem+

Deltares, Rijkswaterstaat, de Universiteit van Hasselt en OVAM verzorgden een dubbele workshop op 25 februari #WRF19 over land stewardship en circulair gebruik van bodem en land als instrument om degradatie van het bodem-sediment-watersysteem tegen te gaan en het duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten te bevorderen. Lees verder.

Zeeuwen willen onderzoek naar 30 miljoen kilo explosieven in de Oosterschelde

EenVandaag

Op de bodem van de Oosterschelde ligt 30 miljoen kilo munitie uit de Tweede Wereldoorlog. ‘De risico's zijn nihil’, zegt het Ministerie van Defensie. ‘Een tikkende tijdbom’, zeggen experts. Net buiten de haven van het Zeeuwse plaatsje Zierikzee ligt het Gat van Zierikzee, een onderwaterput van 60 meter diep. Het is de grootste munitiestortplaats van Nederland. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog werd hier 30 miljoen kilo aan ongebruikte landmijnen, handgranaten, kogels, ontstekers en ander oorlogstuig in gekieperd. Lees verder.


Foto: Shutterstock

Bodem en ondergrond in de gemeentelijke omgevingsvisies

Rijkswaterstaat/Bodem+

Sinds 2017 draagt Rijkswaterstaat/Bodem+ vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond bij aan het project dat decentrale overheden stimuleert en ondersteunt om beter de relatie tussen de mogelijkheden en ontwikkelingen in de bodem/ondergrond en hun ruimtelijk ambities te kunnen leggen. Lees verder.

Zandgronden hebben nog steeds neerslagtekort

Binnenlands Bestuur

De gevolgen van de droge zomer van vorig jaar zijn nog altijd merkbaar. Weeronline meldt dat er gemiddeld over het hele land sprake is van een neerslagtekort van 65 millimeter, terwijl er in een normaal jaar op 31 maart een overschot van zo'n 200 millimeter is. Lees verder.


Foto: Binnenlands Bestuur

Kennisimpuls Waterkwaliteit van start

Deltares

De waterkwaliteit is in grote delen van het land de afgelopen jaren duidelijk verbeterd, maar de verbetering stagneert. Daarom is onlangs de Kennisimpuls Waterkwaliteit gestart, een onderzoeksprogramma waarin Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten Deltares, KWR, WUR en RIVM nauw samenwerken aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Lees verder.


Foto: Deltares

Droogteseizoen weer van start

Infrasite.nl

In april 2019 staan we aan de start van een nieuw droogteseizoen. Ieder jaar brengt de LCW (Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling) in deze periode een startbericht uit waarin de uitgangssituatie voor het nieuwe droogteseizoen wordt beschreven. Wat is de actuele stand van zaken op dit moment? En wat doet de LCW in deze periode? Lees verder.


Foto: Shutterstock

Dierlijke bemesting voor platteland zit vol met giftige stoffen

AD

Dierlijke mest die boeren uitrijden over hun weilanden bevatten vaak zo veel bestrijdingsmiddelen, dat die schadelijk zijn voor het insecten en vogels, ook bij biologische bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek onder 24 boerderijen in Gelderland. Lees verder.


Foto: Pixabay

Meer ruimte voor de bodem

Nieuwe Oogst

LTO Nederland zet de bodem centraal. Als boer weet je als geen ander hoe belangrijk bodemgezondheid is. Het is de basis van een rendabel bedrijf, gezonde gewassen, een efficiënte nutriëntenkringloop, goede waterhuishouding enzovoorts. Lees verder.

Groene Cirkel Duurzame Fritesketen zet zich in voor een gezonde bodem in Zuid-Holland

Wageningen University and Research

Farm Frites, HAS Hogeschool, Wageningen University & Research en provincie Zuid-Holland hebben het convenant ‘Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’ ondertekend. De partijen gaan gezamenlijk werken aan reductie van broeikasgassen, het stimuleren van duurzame energie, het bevorderen van biodiversiteit en een gezonde bodem met voldoende organische stoffen. Lees verder.

Risicogrens voor GenX in bodem en grondwater

RIVM

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een risicogrens berekend voor GenX in bodem en grondwater. Overheden kunnen de risicogrens gebruiken om te bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn. Lees meer.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

18 april 2019
Congres Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden
Delft
23 april 2019
Waterbodem NEN 5717 en NEN 5720
Delft
7, 14 & 21 mei 2019
Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek
Gouda
8 mei 2019
Schuilingcongres: De aard van de bodem bepaalt het landschap
Earnewald
16 mei 2019
Symposium Bodembreed
Nijmegen
20 - 24 mei 2019
AquaConsoil
Antwerpen
3 - 7 juni 2019
Geoweek 2019
Nederland
6 juni 2019
Landelijk congres bodemtoezicht- en handhaving 2019
Apeldoorn
26 september 2019
Save the date - SIKB congres
's-Hertogenbosch
 

Uitgelicht

Uitgelicht

Symposium Bodembreed: Het netwerk event van de bodem en ondergrond

Bodem Breed wordt dit jaar op donderdag 16 mei 2019 bij De Vereeniging in Nijmegen georganiseerd. Onze gastheer is de gemeente Nijmegen. Heeft u de datum al in uw agenda staan? Dit jaar staan de Sustainable Development Goals (SDGs) centraal op Bodem Breed. Het halen van deze doelen kan natuurlijk niet zonder een gezonde bodem. Samen met het Initiatief Bewust Bodemgebruik is het idee opgevat om JongSTRONG-leden te vragen verslag te doen van de ideeën die in de sessies op Bodem Breed zijn besproken om de bodem te laten bijdragen aan de SDGs. Deze bevindingen worden opgenomen in het speciale SDG nummer van het blad Bodem, dat kort na het symposium uitkomt. Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Rijkswaterstaat kijkt samen met TU Delft hoe zandige oevers Houtribdijk zich gedragen

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat start samen met de TU Delft een monitoringsprogramma langs de nieuwe zandige oevers van de Houtribdijk. Gedurende 2 jaar meten we de golfslag, stroming en zandverplaatsing bij de schuin aflopende oevers in het IJsselmeer en Markermeer. Lees verder.

Wereldgezondheidsdag. Deltares en Erasmus MC verkennen samenwerking

Deltares

Water- en bodemkwaliteit en onze gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onderzoek naar het hoe en waarom gebeurt echter bij verschillende instanties. Deltares en Erasmus MC slaan daarom de handen ineen om dit onderzoek bij elkaar te brengen. Lees verder.


Foto: Deltares

Publieke consultatie grondwater gestart

BRO

Op maandag 25 maart is de publieke consultatie gestart voor twee nieuwe standaarden: ‘Grondwatersamenstellingsonderzoek’ en het ‘Grondwatermonitoringnet’. De publieke consultatie loopt tot 7 mei 2019. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal. Lees verder.

Oudste zeevarende schip gevonden – hout uit 1536

OCW

Onderzoekers hebben een Nederlands scheepswrak uit het begin van de 16e eeuw gevonden. Dit is de oudste vondst van een zeevarend schip in Nederlandse wateren ooit. Het wrak is gevonden bij het ruimen van zeecontainers, die overboord sloegen van de MSC Zoe in de nieuwjaarsnacht. Lees verder.


Houten balk met afdrukken van ronde koperen platen - foto: RCE

Nederlandse drinkwater-bronnen kwetsbaar voor gewasbeschermingsmiddelen

KWR

Nederlandse grond- en oppervlaktewaterbronnen zijn kwetsbaar voor verontreiniging met oude én nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en afbraakproducten daarvan. Dit blijkt uit een overzichtsstudie van wateronderzoeksinstituut KWR op basis van monitoringdata van de drinkwaterbedrijven uit de periode 2010-2014. Lees verder.


Foto: Pixabay

Geothermie Alliantie: ‘Aardwarmte klaar voor opschaling’

Groene Courant

Aardwarmte kan voorzien in een derde van de warmtebehoefte van Zuid-Holland. Dat zegt de Geothermie Alliantie in een door haar gepresenteerd visiedocument. Er is volgens de organisatie voldoende kennis opgedaan om de techniek op te schalen. Lees verder.


Illustratie: Groene Courant

Boeren Delfstrahuizen duiken in veenbodem

Nieuwe Oogst

Boeren rond Delfstrahuizen gingen vrijdagmiddag met adviseurs van Aequator het land van hun collega Peter Holkema in om meer te weten te komen over de bodem in het veenweidegebied. Het was het eerste veldbezoek in het project Bodem APK in het gebied. Lees verder.


Foto: Shutterstock

Deltaplan Biodiversiteit: ‘Alles in de bodem is samenwerking’

De Groene Amsterdammer

Door het massaal verdwijnen van insecten storten onze voedselketens in elkaar en wordt de wereldwijde voedselvoorziening bedreigd. Boeren, natuurbeheerders, wetenschappers en bedrijfsleven proberen gezamenlijk het tij te keren. Lees verder.

Achtergrond en opinie

Deze koe moet de landbouw in zompig veengebied redden. Nadeel: ze is stronteigenwijs.

Volkskrant

Door de lage waterstand laten veenweidegebieden veel CO2 los, zakt de grond weg en verdwijnt de weidevogel. Een hogere waterstand biedt uitkomst, maar niet voor de boer die natte poten bij de koe wil voorkomen. Het robuuste Blaarkop-koeienras moet in een zompiger Groene Hart uitkomst bieden. Aan de eigenwijze Blaarkoppen moet de jonge boer Jan Verduin (24) nog wel wat wennen. ‘Als je naar rechts wilt, gaan zij het liefst naar links’, zegt hij nadat hij twee collega’s nodig heeft gehad om één dier buiten op de foto te krijgen. Toch was het een bewuste keuze van zijn werkgever om in december naast de 140 Holstein-Friesian- en Jerseykoeien 40 Blaarkoppen te zetten op de proefboerderij in Zegveld, midden in het veengebied van het Groene Hart. Lees verder.

Dossier bodemdaling

Bodemvizier 4.0

Thom Maas van Rijkswaterstaat/Bodem+ introduceert de Projectcyclus als nieuwe ingang van Bodemvizier. Dit helpt de gebruiker om het juiste instrument voor zijn opgave te vinden. Lees verder.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.