Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 3e jaargang, nr. 1 - 16 januari 2019
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Een nieuw jaar - de allerbeste wensen nog - betekent altijd nieuwe en goede voornemens. Die heeft ook de redactie. Gaandeweg voeren we een aantal veranderingen door, die hopelijk als verbeteringen worden ervaren. Minder algemeen nieuws dat ook elders is te vinden, en meer aandacht voor de kennis(ontwikkeling) en praktijktoepassingen daarvan bij de partners van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond.

Uit het netwerk

‘Samen met partners energie steken in nieuwe opgaven’

Henk Koster, directeur SIKB

‘Laat ik beginnen een pluim te geven voor de netwerkorganisatie die ik sinds 1 oktober onder mijn hoede heb. Dat is daarmee een pluim voor SIKB als organisatie en een pluim voor het netwerk. De organisatie en het netwerk maken het samen mogelijk de missie en visie te realiseren om praktijkgerichte richtlijnen op te stellen voor bodem, archeologie, bodembescherming en datastandaarden en daarmee bij te dragen aan de kwaliteitsborging in het beheer en onderhoud van onze bodem en ondergrond’. Lees verder.


Foto: SIKB

Op de voorgrond

Doe mee met GeoWeek en meld je expedities nu aan!

Rijkswaterstaat/Bodem+

Het duurt nog even, maar van 3 t/m 7 juni organiseert het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) voor de dertiende keer de fantastische en vooral ook leerzame GeoWeek. Tijdens de GeoWeek zetten bedrijven uit de geosector allerlei expedities op voor leerlingen. Lees verder.

Actueel

Storten verontreinigde grond fors duurder

Rijkswaterstaat/Bodem+

Om de klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen, werd tijdens de presentatie van het Belastingplan op Prinsjesdag een verhoging van de belasting op brandbaar en stortbaar afval voor volgend jaar aangekondigd. Het kabinet wil dat Nederland meer grondstoffen gaat hergebruiken. Lees verder.


Foto: Pixabay

Kwaliteitsverklaringen met blijvende waarde

SIKB

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming heeft in haar vergadering van 11 oktober 2018 het rapport Kwaliteitsverklaringen met blijvende waarde - Jaarrapportage 2017 vastgesteld. Daarin is het functioneren van de certificatieschema’s voor bodembescherming, in beheer bij SIKB, over 2017 beoordeeld. Lees verder.


Illustratie: SIKB

Aanvullingswet bodem aangenomen

Rijkswaterstaat/Bodem+

Op 18 december 2018 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen. De Aanvullingswet bodem is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet en de eerste die bij het parlement is ingediend. Lees verder.


Illustratie: Omgevingswetportaal.nl - December 2017

Convenant in uitvoering

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

In de nieuwsbrief van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond onder meer aandacht voor de wijze waarop gemeente Nijmegen werkt aan het positioneren van het werkveld bodem en ondergrond. Ook blikt Peter Heij, DG Water en Bodem van het ministerie van IenW, terug op het informele bestuurlijk overleg dat eind november plaatsvond. Lees verder.

Bioplastics uit rioolwater

Binnenlands Bestuur

Vijf waterschappen gaan 2,5 miljoen euro meebetalen aan een demo-installatie voor de productie van een volledig afbreekbaar bioplastics uit afvalwater. Deze installatie moet in 2021 draaien. Lees verder.


Foto: Binnenlands Bestuur

‘We zakken door de bodem’

Radio uitzending Reporter

De bodem in grote delen van Nederland zakt harder dan verwacht, zo bleek in november bij de presentatie van de bodemdalingskaart. Gilles Erkens, bodemdeskundige bij Deltares, vertelt over de situatie in Gouda en Amsterdam. Kan Nederland het hoofd boven water houden? Luister terug.


Illustratie: www.bodemdalingskaart.nl

On site bodemonderzoekstechnieken: onterecht onbenut

Rijkswaterstaat/Bodem+

Bodemonderzoekers maken tot nu toe vooral gebruik van conventionele onderzoekstechnieken waarbij bodemmonsters in het laboratorium worden geanalyseerd. Met ‘nieuwe’ methodes kunnen in korte tijd in het veld veel meer metingen worden gedaan. Lees verder.


Foto: Pixabay

Begraaf je onderbroek!

Nieuwe Oogst

Onder de titel ‘Soil Your Undies Challenge’ daagt de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) telers uit een onderbroek in de grond te begraven. De proef moet uitwijzen hoe gezond het bodemleven is. Lees verder.


Foto: René Faas

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

24 januari 2019
Congres Bodembeheer en verdroging
Wageningen
31 januari 2019
Grondwater en Omgevingswet in de praktijk
Utrecht
14 februari 2019
BIS symposium
Wageningen
7 maart 2019
Workshop ‘Saneren met de natuur’
Utrecht
12 – 14 maart 2019
Cursus risicobeoordeling van blootstelling van gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater
Wageningen
3 - 5 april 2019
11th SedNet conference
Dubrovnik
 

Uitgelicht

Uitgelicht

Grondwater en Omgevingswet in de praktijk gebracht! Verandert er nu wel zo veel?

Op donderdag 31 januari 2019 organiseert BodemBreed Forum samen met het UP (Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond) een bijeenkomst over grondwater en de Omgevingswet. Wat gaat er veranderen met de komst van de Omgevingswet of verandert er niet veel? Lees verder.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Effecten containerramp met de MSC Zoë

Wageningen University & Research

Wageningen Marine Research doet onderzoek naar toxische stoffen en plastic zwerfvuil en de gevolgen voor het leven in zee. Naar aanleiding van de containerramp met de MSC Zoë ten noorden van de Waddeneilanden krijgen wij veel vragen over de impact. Lees verder.


Foto: Wageningen University & Research

Natte voeten als steden niet snel groener worden

RTV Utrecht

Steden moeten haast maken met maatregelen tegen de toenemende wateroverlast. Volgens ingenieur Tim van Hattum van de universiteit in Wageningen moeten gemeenten opnieuw ontworpen worden om zogeheten piekbuien te kunnen opvangen. Lees verder.

Pilot verwijdering medicijnresten in Aarle-Rixtel

Helpdesk Water

Onlangs heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixte een pilot gestart om medicijnresten uit het afvalwater te kunnen verwijderen. De opening gebeurde in aanwezigheid van bestuurders uit de watersector – van waterschappen tot drinkwaterbedrijven – en ook zij lieten hun initiatieven zien. Lees verder.


Foto: Piaxabay

Afvalstoffen naar Duitse mijnen

Ministerie van Infrastructuur en transport, Inspectie Leefomgeving en transport

De ILT zal positief beschikken op nieuwe kennisgevingen waarin toestemming wordt gevraagd om gevaarlijke en niet-inerte afvalstoffen over te brengen naar de Duitse zoutmijnen voor het maken van mortel ter vervanging van beton voor de fundering. Lees verder.


Foto: Pixabay

Handreiking Grasbekledingen

Helpdesk Water

In maart 2018 ging de Handreiking Grasbekleding live. Dit online kennisplatform ondersteunt waterkeringbeheerders, projectleiders en ecologen bij het dagelijks werk aan grasbekledingen van waterkeringen en legt een verband tussen het toetsinstrumentarium WBI2017 en het dagelijks beheer. Lees verder.


Foto: Pixabay

Onderzoek Romeinse villa Voerendaal

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

In de Limburgse gemeente Voerendaal bevinden zich de resten van een monumentaal Romeins villacomplex uit de 2e – 3e eeuw. Onlangs is een groot archeologisch onderzoek naar deze vindplaats van start gegaan. Lees verder.


Afbeelding: Mikko Kriek
3D-impressie van Villa Voerendaal-Ten Hove

Achtergrond en opinie

‘Klootzakken zijn het, die tunnelboorders. Maar wel ònze klootzakken’

Cobouw

In nog geen jaar tijd boorden BAM en VolkerWessels twee tunnelbuizen voor de Rotterdamsebaan, de nieuwe uitvalsweg van Den Haag. Hoewel sommige bewoners de boor letterlijk onder hun huizen voelden graven, bleven grote problemen uit en sloten de Hagenaars de boorploeg uiteindelijk in hun harten. Lees verder.


Foto: Gemeente Den Haag/Frank Jansen

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Veel gestelde vragen (FAQ’s) over grond en baggerspecie op website Bodem+ geactualiseerd

Op 30 november 2018 is de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit in werking getreden. De wijziging heeft de nodige impact op de uitvoeringspraktijk rondom keuringen en grondverzet van grond en baggerspecie. Denk aan de aangescherpte eisen voor bodemvreemd materiaal, het uitvoeren van vooronderzoek bij milieuhygiënische verklaringen en het splitsen van samengevoegde partijen. Bodem+ heeft de rubriek met veel gestelde vragen over grond en bagger daarom geactualiseerd op de wijziging. Zo zijn er nieuwe FAQ’s over vooronderzoek bij milieuhygiënische verklaringen en zijn de FAQ’s over het samenvoegen van partijen en het splitsen van partijen aangepast. Ook de FAQ over bodemvreemd materiaal is weer up-to-date.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.