Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 2e jaargang, nr. 7 - 11 april 2018
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Voor het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis betreffende de zorg voor de leefomgeving zijn talloos vele mogelijkheden. In kennisnetwerken, zoals het Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond, met publicaties of op symposia delen onderwijs, wetenschap, overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties hun kennis. Het kan nog anders. Arjan de Zeeuw leidde vijf jaar lang bij Rijkswaterstaat kenniscentra als Bodem+ en InfoMil en gaat dat nu doen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een overstap van ondergronds naar bovengronds? Nee, een verdere ontwikkeling in de integrale aandacht die de leefomgeving verdient. De kennis en ervaring die is opgebouwd met het beheer van de (water)bodem wordt gekoppeld aan de expertise in de zorg voor ons cultureel erfgoed. In ‘Uit het netwerk’ vertelt Arjan daar meer over.

Op de voorgrond

Symposium Bodem Breed daagt u uit!

Symposium Bodem Breed

Noteert u de datum alvast in uw agenda: de 30e editie van Symposium Bodem Breed vindt plaats op dinsdag 13 november 2018 bij de Tolhuistuin in Amsterdam. Duurt nog even natuurlijk, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Symposium Bodem Breed daagt u dan ook uit om te komen met een voorstel voor een presentatie of sessie. Dit jaar ligt het accent op de grootstedelijke ontwikkelingen in laag Nederland. Symposium Bodem Breed is hét symposium voor iedereen die betrokken is bij activiteiten in het bodemwatersysteem voor de inrichting, de verbetering en het beheer van de fysieke leefomgeving. Gastheer dit jaar is de gemeente Amsterdam. Lees meer.


Beeld: Symposium Bodem Breed

Actueel

Aanpak historische verontreinigingen goed op stoom

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

De convenantspartijen zijn goed op stoom bij het in uitvoering krijgen, beheersen van de risico’s en afhandelen van de locaties met onaanvaardbare risico’s. De doelen van het convenant over de geïdentificeerde locaties met onaanvaardbare risico’s zijn daarmee bereikbaar en realistisch. Lees meer.


Foto: Pixabay

ECN part of TNO van start met acht innovatieprogramma’s

TNO

Aan de hand van acht innovatieprogramma’s is ECN part of TNO per april 2018 begonnen als het nieuwe centre of excellence voor energievraagstukken. Deze acht innovatieprogramma’s (roadmaps) sluiten aan bij de energieagenda en het recente Regeerakkoord. Lees meer.

Markt bodemenergie meer en meer volwassen

SIKB

Bodemenergie moet over vijf jaar in zestien procent van onze duurzame energiebehoefte voorzien. Een flinke uitdaging, maar haalbaar. De markt voor bodemenergie raakt namelijk meer en meer volwassen. Dat blijkt uit een speciale editie van Tijdschrift Milieu van de VVM, gemaakt in opdracht van SIKB, Bodemenergie.NL en RWS Bodem+. Lees meer.

Rijkswaterstaat en gemeente Texel oefenen oliebestrijding haven Oudeschild

Rijkswaterstaat

Op 29 maart 2018 oefenden Rijkswaterstaat en gemeente Texel in het bestrijden van olieverontreiniging in de haven van Oudeschild. De oefening was onderdeel van een reeks oefeningen die Rijkswaterstaat jaarlijks houdt in het Waddengebied. Op deze wijze bereidt Rijkswaterstaat zich voor op mogelijke verontreinigingen met als doel het beschermen van de Waddenzee. Lees meer.


Archieffoto oefening met oliescherm in een haven
Foto: Rijkswaterstaat

Ondergrond benutten in de energietransitie

Deltares

Gebouwen verwarmen en koelen zonder aardgas is onmisbaar in de energietransitie. Eén van de technieken die hierbij gaat helpen is bodemenergie. Maar met een toename van systemen in de bodem neemt de druk in de ondergrond toe en raakt het ‘vol’. Het is dus belangrijk om de ruimte in de bodem zo doelmatig mogelijk in te zetten. Deltares is volop bezig met onderzoek en innovaties die bijdragen aan de energietransitie. Lees meer.


Foto: Pixabay

Convenant in uitvoering

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Binnen de domeinen bodem, water, energie en klimaat neemt het aantal meervoudige projecten toe. De financiering daarvan vormt vaak nog een flinke uitdaging. Reden om ook in 2018 een cyclus masterclasses ‘Meervoudige financiering’ te organiseren. Lees meer.


Foto: RWS/Bodem+

Water Governance over Omgevingswet

ENBO

Het tijdschrift Water Governance heeft een themanummer samengesteld over de Omgevingswet. In het blad wordt aandacht geschonken aan de achtergronden en implicaties van deze wetgevingsoperatie. De redactie bracht auteurs bij elkaar rond de thema’s omgevingsvisie, decentrale regelgeving en de nieuwe manier van besturen. Lees meer.

Twijfels over toezicht op bodem

Binnenlands Bestuur

Regeringspartijen CDA en D66 hebben twijfels over de decentralisatie van het toezicht op de bodemkwaliteit naar de gemeenten. Dat blijkt uit vragen die ze hebben gesteld over een aanvulling op de Omgevingswet. Lees meer.


Foto: Binnenlands Bestuur

Wijziging regeling bodemkwaliteit verschoven

Rijkswaterstaat/Bodem+

Een geplande inwerkingtreding van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit per 1 april 2018 wordt verschoven. Er is meer tijd nodig om een aantal normen verder uit te werken en te toetsen zodat ze in de regeling passen. Zodra dit het geval is, zullen de normen in een extra wijziging van de regeling worden opgenomen. Lees meer.


Foto: Pixabay

Sensors meten bodemkwaliteit van Vruchtbare Kringloop Overijssel in Reutum

Nieuwe Oogst

Op het demoveld van Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) in Reutum meten sensoren sinds kort tal van factoren die de bodemkwaliteit bepalen. Met de data die dat oplevert kunnen nieuwe inzichten worden verkregen op het gebied van een gezonde en vruchtbare bodem. Lees meer.


Foto: Pixabay

Grondmetingen langs A27 Ring Utrecht met sondeerwagen

Rijkswaterstaat/Bodem+

Sinds maandag 26 maart 2018 vinden grondmetingen plaats langs de A27 bij Utrecht. Het gaat om zogenoemde sonderingen: hiermee wordt de stevigheid (ofwel: draagvermogen) van de grond gemeten. Lees meer.


Sondeerwagen van het bedrijf Fugro
Foto: Fugro

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

12 april 2018
Actualiteiten bodembescherming en tankinstallaties
Culemborg
17 april 2018
NKWK- Conferentie 2018 'Van papier naar praktijk'
Wageningen
17 april 2018
Seminar ‘een goede bodem leggen’
Venlo
19 april 2018
Gelders Ondergrond Overleg: Soils2Meet
Zutphen
19 april 2018
PBL: De toekomst van water en klimaat in beeld
Den Haag
20 april 2018
PAL en PARK-lezing: Perspectieven bij een dalende bodem
Den Haag
20 en 21 april 2018
Masterclass Joel Salatin
Kamerik
24 april 2018
DIMI on Tour: Integrated design in … Urban infrastructures: Subsurface
Delft
25 april 2018
Kennisarena voor de thema’s Omgevingswet en Nieuwe bedreigende stoffen
Utrecht
20 september2018
Save the date: SIKB-jaarcongres
's-Hertogenbosch
 

25 april 2018

Kennisarena voor de thema’s Omgevingswet en Nieuwe bedreigende stoffen

Derde en laatste kennisarena’s voor de thema’s Omgevingswet en Nieuwe bedreigende stoffen. De kennisarena's worden georganiseerd door het Uitvoeringsprogramma Convenant bodem en ondergrond (UP), in het kader van de uitvraag gebaseerd op de concurrentiegerichte dialoog. Per thema wordt een aparte arena georganiseerd. Tijd: 09:00 tot 16:00, locatie: Jaarbeurs Meet Up Utrecht. Voor meer info over de arena’s en de procedure kunt u contact opnemen met Jos van Wersch. Lees meer.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Natuurbegraven veroorzaakt schade aan bodemleven van oude bossen

Binnenlands Bestuur

Oude bossen die in 1850 al op een landkaart stonden, kunnen natuurbegraven niet aan. Het delven van een graf van meer dan een meter diep zorgt voor grote schade aan het bodemleven. De sporen daarvan zullen eeuwenlang zichtbaar zijn, als de bodem zich al ooit herstelt. Lees meer.


Foto: Pixabay

'Bodemdegradatie heeft niet enkel een impact in ontwikkelingslanden'

Knack

De degradatie van grond leidt tot een ernstige verstoring van het ecosysteem en zal onder meer gedwongen migratie en conflict om land doen toenemen, schrijft Abbas El-Zein, professor ingenieurswetenschappen aan de Universiteit van Sydney. 'Denk niet dat bodemdegradatie louter voor ontwikkelingslanden een probleem vormt', waarschuwt hij. Lees meer.


Foto: Pixabay

Naar meer gemeentelijke grip op de diepe ondergrond

Binnenlands Bestuur

Nederland is relatief gezien niet rijk aan delfstoffen, toch zit er genoeg onder de grond wat de moeite waard is. De winning van steenkool, gas, zout en olie heeft het landschap ingrijpend beïnvloed. Veel delfstoffen zijn van nationaal strategisch belang. Daarom is de besluitvorming over het gebruik van de diepe ondergrond (vanaf 500 meter diepte) belegd bij het rijk. Lees meer.

Meer perspectieven op een duurzaam voedselsysteem

Planbureau voor de Leefomgeving

Binnen Nederland bestaat er nog geen overeenstemming over wat een duurzame voedselproductie en -consumptie precies inhouden. Er zijn meerdere mogelijkheden om naar ‘duurzaam’ voedsel te kijken. De PBL-studie Perspectieven op duurzaam voedsel onderscheidt vijf wezenlijk verschillende perspectieven, waarvan er twee prominent terugkomen in het huidige beleid. Lees meer.


Foto: Pixabay

Nieuwe Delta Life over zand en slib

Deltares

Zand- en slibmotoren zijn maar twee van de vele oplossingen waarin sedimenten de kans krijgen om hun natuurlijke werk te doen: kusten ophogen en zorgen voor nieuw land. Wat kunnen gebiedsbeheerders met dit gratis bouwmateriaal? Lees meer.

Lancering Klimaatcampus

Platform 31

Platform31 lanceert samen met Klimaatverbond Nederland, Tauw en ORG-ID de Klimaatcampus om allen te ondersteunen die met de opgave van klimaatadaptatie aan de slag willen. Een verslag van een viergesprek met de initiatiefnemers. Lees meer.


Foto: Pixabay

Droogte verschuift poolwaarts

KNMI

De opwarming van de aarde zorgt voor een verschuiving van de gemiddelde westenwinden richting de polen. Dit heeft gevolgen voor de wereldwijde verdeling van regen en verdamping. Droge gebieden breiden daardoor poolwaarts uit. Lees meer.

Kleirijperij maakt van zout slib zoete klei

NOS

Groningen heeft sinds kort een kleirijperij. Daar wordt slib uit de zoute Eems-Dollard omgezet in 'zoete' klei, die dan weer gebruikt wordt om dijken mee te versterken. Lees meer.

Achtergrond en opinie

Bodemdaling stijgt op de politieke agenda

ROm

De aandacht voor de bodemdaling in het veenweidegebied lijkt een kantelpunt te hebben bereikt. Lange tijd onderbelicht bij bestuurders, krijgt het nu meer politieke en bestuurlijke aandacht. Trigger is het Klimaatakkoord van Parijs, waarmee afremmen van de CO2-uitstoot door veenoxidatie een beleidsdoel is geworden. In het Groene Hart zijn met name lokale en regionale overheden samen beleid aan het formuleren. Toch heeft het Rijk hier ook nadrukkelijk een verantwoordelijkheid. Lees meer.


Foto: ROmUit het netwerk

‘Kennis ontsluiten blijft mijn werk’

Arjan de Zeeuw vanaf 16 april 2018 directeur Kennis en Advies bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

‘Het blijft mijn werk, kennis ontsluiten die te maken heeft met onze leefomgeving. De afgelopen vijf jaar als directeur Leefomgeving bij Rijkswaterstaat, vanaf 16 april 2018 als directeur Kennis en Advies bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed’. Arjan de Zeeuw ziet veel parallellen tussen zijn werk nu en straks. Lees meer.

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Wat betekent het uitstel van de inwerkingtreding van de geplande wijziging van de Regeling bodemkwaliteit voor het gebruik van de normen NEN 5717, NEN 5720 en NEN 5725?

Vorige week werd bekend dat de publicatie en inwerkingtreding van een geplande wijziging van de Regeling bodemkwaliteit is uitgesteld. Aan onze helpdesk zijn veel vragen gesteld over wat dit uitstel betekent voor het gebruik van een aantal onlangs door NEN vastgestelde normen voor vooronderzoek (NEN 5717 en NEN 5725) en waterbodemondezoek (NEN 5720). Bodem+ heeft daarom een aantal nieuwe FAQ’s op de website geplaatst. Deze FAQ’s gaan over de vraag welke NEN normen op dit moment gebruikt mogen worden, of op welke al geanticipeerd mag worden, en of onderzoeken die op basis van oude NEN normen uitgevoerd zijn ook in de toekomst bruikbaar blijven. Bekijk de volgende FAQ’s:

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.