Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 2e jaargang, nr. 2 - 31 januari 2018
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Wat hebben wij, professionals in de bodemsector, een uitdagend en veelzijdig vakgebied! Bodem is immers de basis voor alles. Voor ons voedsel. Voor gezond drinkwater en het winnen van energie. Voor verkeer en wonen, natuur, recreatie en heel veel meer. Bodem en ondergrond spelen een cruciale rol in tal van maatschappelijke opgaven. Klimaatbestendige steden, duurzame energievoorzieningen, efficiënt waterbeheer: er is zoveel om mee aan de slag te gaan. Komende jaren zijn daarvoor vele nieuwe, jonge professionals nodig, die samen met ons de kansen van bodem en ondergrond optimaal willen benutten. Binnenkort is er weer een prachtige kans om de belangstelling voor geo bij de jeugd aan te wakkeren. Van 28 mei t/m 1 juni vindt namelijk de GeoWeek plaats. Laten we als sector deze kans grijpen door leerlingen uit het voortgezet- en basisonderwijs zelf te laten zien, voelen, ruiken en ervaren hoeveel kanten je op kunt met het vak aardrijkskunde. Heb je goede ideeën voor bedrijfsbezoeken, gastlessen of veldwerk? Meld je dan nu aan voor de GeoWeek 2018.

Op de voorgrond

Geoprofessionals gezocht voor de GeoWeek

Rijkswaterstaat/Bodem+

De twaalfde editie van de Geoweek is in zicht! Van 28 mei t/m 1 juni 2018 gaan leerlingen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar op expeditie in het veld, bij een GeoBedrijf of ontvangen zij een GeoProf in de klas. Zo maken ze kennis met de leuke en technische kanten van het vak aardrijkskunde. Ook een activiteit aanbieden om de interesse van jongeren voor Geo aan te wakkeren? Lees meer.


Foto: GeoWeek.nl

Actueel

Gereinigde AEC-bodemas vrij toepasbaar in wegenprojecten Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat/Bodem+

Een duurzame mijlpaal: voor het eerst hebben twee marktpartijen aangetoond dat zij via schoonspoelen de belangrijkste verontreinigingen uit verbrand huisvuil, zogenoemd AEC-bodemas, kunnen halen en dat het gereinigde materiaal ook prima technische eigenschappen heeft. Lees meer.


Foto: Pixabay

Aanvullingswet bodem ingediend bij Tweede Kamer

Omgevingswetportaal

Op 23 januari 2018 heeft het kabinet het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet bodem is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet en de eerste die bij het parlement is ingediend. Lees meer.


Beeld: Omgevingswetportaal

Integrale aanpak leefomgeving nodig voor gezondheidswinst steden

RIVM

Om de gezondheid in steden effectief te verbeteren, is een integrale aanpak in de leefomgeving nodig. Dit maken de resultaten van het project GO! Utrecht van het RIVM over een gezonde leefomgeving in deze stad duidelijk. Lees meer.


Beeld: RIVM

Kwaliteitsborging geboorde brandputten

SIKB

Bij de bestrijding van een brand is voldoende aanvoercapaciteit van bluswater essentieel. Zonder de aanwezigheid van brandkranen, grachten of leidingwater in een stad of, in meer landelijk gebied bij het blussen van een berm-, bos of heidebrand, zonder oppervlakte- of grondwater is de brandweer machteloos. Voor de laatste optie is een geboorde brandput nodig. Lees meer.


Foto: SIKB

Het Nationaal Water Model rekent aan de toekomst van Nederland

Helpdesk Water

Nederland staat voor grote uitdagingen rondom klimaatveranderingen. De zeespiegel stijgt en onze rivieren moeten meer water afvoeren. Tegelijkertijd wordt het steeds warmer en droger. Deze veranderingen hebben gevolgen voor onze kwetsbare delta. Het Nationaal Water Model is een belangrijk hulpmiddel om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Lees meer.


Foto: Helpdesk Water

Herziene CROW publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ en rekentool beschikbaar

CROW

CROW heeft in januari 2018 een herdruk uitgebracht van CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’. De herdruk was noodzakelijk om een aantal onvolkomenheden te herstellen en passages te verduidelijken. Lees meer.


Beeld: CROW

Grondradar Defensie niet geschikt om kwetsbare plekken dijk in kaart te brengen

Waterforum

De grondradar van Defensie is niet geschikt om kwelwater dat onder een dijk doorstroomt eerder te kunnen waarnemen. De grondradar ziet wel kleine verstoringen in de ondergrond, maar het is niet echt duidelijk wat die verstoring veroorzaakt. Lees meer.


Foto: Waterschap Drentse Overijsselse Delta

Een buizennetwerk in heel Nederland

ENBO

‘Een buizennetwerk dat heel Nederland voorziet van warmte kan de ruggengraat voor de energietransitie worden’. Aldus een van de bijdragen in het onlangs verschenen Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2017. Het ontwerponderzoek Smart Thermal Grid is een van de opgenomen projecten en studies naar de wijze waarop ons land mooier gemaakt kan worden. Lees verder.


Foto: cover Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2017

Start meten voortgang Circulaire Economie in Nederland

RIVM

De beleidsstudie ‘Circulaire economie: wat we willen weten en kunnen meten’ schetst een voorstel voor een monitoringsysteem om de beoogde transitie naar een circulaire economie uit het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ te kunnen volgen. Lees meer.


Beeld: Planbureau voor de Leefomgeving

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

2 februari 2018
Jaarlijkse Scholingsdag Ondergrondse Infra
Harderwijk
15 februari 2018
Kennisdag klimaatadaptatie
Geofort Herwijnen
22 februari 2018
Bodemdag Midden-Nederland
Flevoland
22 februari 2018
Seminar Ultradiepe Geothermie
Nieuwegein
22 februari 2018
Symposium Onder Twente
Hengelo
5 maart 2018
Tweede kennisarena's Bodemkwaliteitszorg en Omgevingswet
Nog te bepalen
13 maart 2018
BIS Nederland Symposium (Bodemkundig Informatie Systeem)
Wageningen
13 maart 2018
BIS Nederland Symposium (Bodemkundig Informatie Systeem)
Wageningen
 

22 februari 2018

Bodemdag Midden-Nederland

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), RUD Utrecht, Politie Midden-Nederland, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Rijkswaterstaat Bodem+ organiseren de regionale Bodemdag Midden-Nederland. Op deze dag schenken we aandacht aan het samenvoegen van grond zonder erkenning, asbest en puin, strafrecht en kan men eigen praktijkvragen voorleggen aan collega’s. Na het openingswoord van Jan van de Bos, de Inspecteur-Generaal van de ILT, zijn er verschillende plenaire bijdragen en diverse workshops. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel.
Doelgroep: medewerkers van overheden, samenwerkingsverbanden en handhavingspartners die werken op het gebied van bodem, grond en bouwstoffen, civiele werken, vergunningverlening en toezicht & handhaving in Midden-Nederland. Locatie: Provinciehuis Flevoland, Lelystad. Lees meer.


Foto: Pixabay

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Lozingenproblematiek bij WKO-systemen

SIKB

Van heel veel vergunde WKO-systemen is niet in beeld hoe het spuiwater wordt afgevoerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Waternet, samen met de provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Gemeente Amsterdam. Met name in het westelijk deel van Nederland wordt het vinden van een geschikte lozingsroute voor het grondwater dat vrijkomt tijdens de aanleg en het onderhoud van de bronnen van WKO-systemen een steeds nijpender vraagstuk. Dat kwam op 24 januari jl. aan de orde tijdens een door SIKB, Waternet en De Ruiter Milieutechniek verzorgde themamiddag over de lozingenproblematiek bij WKO-systemen. Lees meer.

Werk aan het vergroten sponscapaciteit in Mexico-Stad

Deltares

Mexico-Stad heeft te maken met jaarlijkse cycli van overstromingen en watertekorten. De Public Space Autority van Mexico-Stad (AEP) zoekt de oplossing in een betere inrichting van de stad. De vraag aan Deltares en de Urbanisten: ontwikkel een concrete aanpak en holistische benadering. Het antwoord: vergroot de sponscapaciteit. Lees meer.


Beeld: Deltares

Graafschade voorkomen? KLO voert een informatieve campagne

CROW

Met deze campagne ondersteunt het KLO de graafketen bij de implementatie van de nieuwe CROW 500 Richtlijn Zorgvuldig Grondroeren. Want het aantal graafschades in Nederland móet en kán omlaag, maar alleen als iedereen de richtlijn gebruikt. CROW ondersteunt KLO tijdens deze campagne. Lees meer.


Foto: Pixabay

Eerste kennisarena’s Bodemkwaliteitszorg & Omgevingswet

Rijkswaterstaat/Bodem+

In november 2017 organiseerde het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en ondergrond de eerste kennisarena’s voor de thema’s 'Bodemkwaliteitszorg' & 'Omgevingswet'. Het programma van eisen voor beide thema’s wordt aangepast met behulp van de resultaten van deze arena’s. Wordt vervolgd tijdens de tweede kennisarena op 5 maart. Lees meer.

Handreiking voor de risicobeoordeling van arseen in de bodem voor de particuliere groenteteelt

Groene Ruimte

Op verzoek van de GGD-en heeft het RIVM een handreiking opgesteld over de beoordeling van de gezondheidsrisico's bij het eten en zelf telen van groenten op bodems die met arseen zijn verontreinigd. Die beoordeling is lastig, omdat onzeker is hoeveel arseen vanuit de bodem in de groenten terechtkomt. Lees meer.


Foto: Pixabay

Koepels: voortgang Omgevingswet in gevaar

Binnenlands Bestuur

Nieuwe vertraging voor de al twee keer uitgestelde Omgevingswet? In een brandbrief aan de verantwoordelijke ministers melden IPO, VNG en Unie van Waterschappen dat het uitvoeringsprogramma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ momenteel niet ‘het tempo kan maken en de ondersteuning bieden die noodzakelijk is’. Lees meer.

Hoogleraar luidt noodklok: 'Twentse bodemfauna zo dood als een pier'

Tubantia

De bodemfauna op het platteland in Twente is nagenoeg verdwenen. Dat zegt Henk Siepel, hoogleraar dierecologie aan de Radboud Universiteit. ‘Het ziet er groen uit, maar het is zo dood als een pier.’ Lees meer.

Achtergrond en opinie

Klimaatadaptatie tussen Rijn en IJssel: ‘Burgers, bedrijven en overheden moeten dit samen oppakken’

Ronald van Ark, coördinator klimaat

Waterschap Rijn en IJssel biedt gemeenten in zijn werkgebied ondersteuning aan met klimaatstresstest, zo berichtte het waterschap onlangs. Hoe dat in de praktijk werkt? We vroegen het Ronald van Ark, coördinator klimaat. Een kijkje in de keuken: hoe trekken partijen tussen Rijn en IJssel samen op in de aanpak van de klimaatproblematiek?

Kunnen gemeenten dat niet alleen, een klimaatstresstest uitvoeren?
Ronald van Ark: ‘Tot op zekere hoogte kunnen gemeenten dat prima alleen, ook met behulp van de landelijke stresstest op basis van de Klimaateffectatlas. Lees meer.


Foto: Waterschap Rijn en IJssel (wateroverlast als gevolg van de extreme neerslag in Lichtenvoorde in 2010Uit het netwerk

‘Vierduizend objecten met cultuurhistorische waarde’

Ingrid Oud, Conservator watererfgoed Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

‘Wij bezitten zo’n vierduizend objecten met een cultuurhistorische waarde, variërend van glazen, bekers en schilderijen tot meetinstrumenten, gereedschap, gemalen en sluizen. Die laatste, de waterwerken, zijn voor een deel nog operationeel en tegelijk monumentaal. En een deel ervan heeft geen functie meer, maar zijn wel in ons eigendom. Als conservator watererfgoed koester ik die gehele collectie’, vertelt Ingrid Oud. Lees meer.


Foto: Ingrid Oud

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

RIVM doet onderzoek naar mogelijke milieueffecten van rubbergranulaat. Wat is de stand van zaken?

Eind 2017 heeft het RIVM opdracht gekregen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om onderzoek te doen naar mogelijke milieueffecten van rubbergranulaat. De aanleiding is dat in 2017 bekend werd dat veel rubbergranulaat van de velden in het milieu verdwijnt. Het onderzoek is inmiddels gestart en bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk veldonderzoek in de directe omgeving van tien voetbalvelden met rubbergranulaat waarin concentraties van de stoffen worden vergeleken met milieukwaliteitsnormen en literatuuronderzoek. RIVM werkt samen met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). De STOWA start parallel een onderzoek naar de directe effecten van stoffen op water- en waterbodemorganismen. Lees meer.


Foto: Pixabay

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.