Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond nr. 7 - 28 september 2017
Deze nieuwsbrief is powered by Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

Webversie? Klik dan hier
Tussen bodem en ondergrond

Beste lezer,

Zware regen, hitte en droogte: hoe zorgen we dat we in Nederland klaar zijn voor het veranderende klimaat? Daarover gaat het onlangs gepresenteerde Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Tommy Bolleboom, Senior Consultant Rijkswaterstaat Bodem+, gaat in de rubriek 'Uit het netwerk' in op de belangrijke rol van het bodem-watersysteem bij het klimaatbestendig maken van de stad. Wat kunnen we bijvoorbeeld doen tegen de door droogte veroorzaakte bodemdalingsproblematiek? Ook tijdens de JongSTRONG-activiteit Landbouw en bodemkwaliteit op 18 oktober staat het bodem-watersysteem centraal. JongSTRONG laat de deelnemers in het veld ervaren hoe water en bodem samenhangen in de landbouw.

Op de voorgrond

Klimaat-stresstest voor alle Nederlandse gemeenten

NOS

Alle gemeenten in Nederland moeten de komende twee jaar een stresstest doen om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Dat staat in het zogenoemde Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, dat is gepresenteerd in Den Haag. Het is een nieuw onderdeel van het jaarlijkse programma van de Deltacommissaris, dat traditiegetrouw op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Met het Deltaplan moet Nederland zo goed mogelijk worden voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Lees meer.


Foto: Pexels

Actueel

Jaarcongres SIKB: informatief, inspirerend en geestig

SIKB

‘Wat een mooie uitdaging ligt er voor SIKB als het gaat om gebiedsontwikkeling en al de diffuse en soms wat ongrijpbare processen die daarbij spelen’. Zo begon de Zeeuwse gedeputeerde Carla Schönknecht haar speech op het SIKB Jaarcongres 2017. Lees meer.


Foto: SIKB

Programma symposium Bodem Breed staat online!

Bodem Breed

Het netwerk event van de bodem en ondergrond wordt dit jaar op woensdag 8 november 2017 bij de HAS Hogeschool en ZLTO te Den Bosch georganiseerd. Heeft u de datum in uw agenda staan? Wij zijn verheugd dat wij u het programma kunnen presenteren! Lees meer


Beeld: Bodem Breed

Versterking Houtribdijk Lelystad-Enkhuizen gestart

Rijkswaterstaat

Het startsignaal is gegeven voor de versterking van de Houtribdijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen wordt tot 2020 door Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland versterkt over een lengte van 25 km. Lees meer.


Foto: Rijkswaterstaat

Omgevingswet: slimmer, sneller en beter

Publiek Denken

De Omgevingswet is geen ‘moetje van het rijk’. Het draagvlak bij gemeenten is groot, zeggen Rosemarie Bastianen, directeur van het programma Eenvoudig Beter bij het ministerie van IenM, en haar voorganger Edward Stigter, nu directeur Fysiek Domein bij de VNG. Lees meer.


Foto: Pixabay

Nieuwe strategie voor onderzoek naar bodemverdichting in agrarisch gebied

SIKB

Bodemverdichting als fenomeen krijgt steeds bredere belangstelling. Het wetenschappelijk onderzoek naar verdichting is nog volop in ontwikkeling. Met inzet van screeningstechnieken is het mogelijk om informatie te verzamelen over gidsparameters die een indicatie geven van de mate van verdichting, zowel op lokale schaal als op regionale schaal. Een richtlijn gaat handvaten bieden om deze onderzoeksstrategie in de praktijk toe te passen. Lees meer.


Foto: SIKB

De Nederlandse Zandmotor krijgt een Engels broertje

Waterforum

Royal HaskoningDHV gaat in het Engelse graafschap Norfolk een zandmotor aanleggen die een kuststrook van vijf kilometer moet gaan beschermen. Deze ‘Sandscaping’ werkt volgens hetzelfde principe als de Zandmotor voor de Nederlandse kust. Lees meer.


Beeld: Royal HaskoningDHV

Actualisatie veldwerk in de Noordoostpolder afgerond

WUR

Deze zomer is hard gewerkt aan het inwinnen van nieuwe bodemprofieldata in de Noordoostpolder om de Bodemkaart van Nederland te actualiseren. Lees meer.


Beeld: WUR

Niet automatisch meer oogst door meer organische stof in bodem

NIOO-KNAW

Dat de hoeveelheid organische stof in de bodem de vruchtbaarheid en dus de opbrengst bepaalt, blijkt toch anders te liggen. Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) wijst dat uit. Lees meer.


Foto: NIOO-KNAW

VVMA dient drie bodemsignalen in

VVMA

De uitspraak van de Raad van State (RvS) van 16 november 2016 inzake het onderzoeken van asbest bij puin in de bodem, was voor de VVMA (de brancheorganisatie voor bodemadviesbureaus) aanleiding tot het indienen van drie bodemsignalen bij IL&T. Lees meer.

Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

4 oktober 2017
Werkconferentie Eigentijds Eigendom van Grond
Apeldoorn
5 oktober 2017
Dag van de Omgevingswet 2017
Utrecht
5 oktober 2017
Bijeenkomst Werkgroep Stedelijk Grondwater
Amsterdam
10 oktober 2017
Baggernetdag: afvalstof blijkt prima grondstof
Enschede
11 en 12 oktober 2017
NSTT No-Dig Event 2017
Nijkerk
26 oktober 2017
BodemBreedForum: Inzet van ‘de schijf van vijf’ voor een hernieuwde benadering van IBC-locaties
Utrecht
26 oktober 2017
BodemBreedForum: Inzet van ‘de schijf van vijf’ voor een hernieuwde benadering van IBC-locaties
Utrecht
 

18 oktober 2017

JongSTRONG: Landbouwbodems en waterkwaliteit

Op woensdag 18 oktober neemt JongSTRONG je mee naar het Veenweide Innovatiecentrum (VIC) waar we van bodemexperts en in het veld zullen leren over de interactie tussen de landbouwbodem en het watersysteem. Locatie: Stichting Veenweiden Innovatiecentrum, Oude Meije 18, Zegveld, Utrecht. Deelname is gratis. Lees meer.

Deel deze nieuwsbrief:

Twitter 

Nederland het eerste land met een officiële bijdrage voor de GSOCMap

WUR

De kaart gaat onderdeel vormen van een Global Soil Organic Carbon map (GSOCMap) en dient ter ondersteuning van Sustainable Development Goal Indicator 15.3.1. Deze SDG gaat over de hoeveelheid aangetaste bodem wereldwijd en de afname van organische stof is een van de vele vormen van aantasting waarmee we te maken hebben. Lees meer.


Beeld: WUR

Risico's winnen aardwarmte onderschat; kans op aardbevingen

Tubantia

Het enthousiasme bij de provincie Overijssel om warmte uit de bodem te winnen, is niet terecht. Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwt voor aardbevingen. Lees meer.


Beeld: Pixabay

Minder meststoffen, maar nog steeds te hoge concentraties in oppervlaktewater

Groen Kennisnet

Door regelgeving over mestgebruik is de uitstoot van stikstof en fosfaat verminderd. In die zin was de meststoffenwet effectief, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar de belasting van meststoffen in het oppervlaktewater is nog te hoog. Lees meer.

Drain reduceert bodemdaling en CO2-uitstoot

Nieuwe Oogst

Met de aanleg van 3 hectare peilgestuurde onderwaterdrainage als proef in Stolwijk, wil Proefboerderij KTC Zegveld meer melkveehouders op veen aansporen deze nieuwe methode toe te passen om bodemdaling tegen te gaan. Lees meer.


Beeld: Pixabay

De wereldwijde honger naar zand begint gevaarlijk te worden

NRC

De toenemende winning van zand schaadt mens en natuur, waarschuwen ecologen. Maar harde gegevens ontbreken. Volgens Nederlandse deskundigen vallen de nadelen mee. Lees meer.


Beeld: Pixabay

Groningen en Rotterdam krijgen klimaatcentrum

Rijksoverheid

Het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie wordt gehuisvest in Rotterdam en Groningen. De twee steden hebben het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) binnengesleept door samen het meest overtuigende bod op tafel te leggen. Lees meer.

Ook BRO-data via DINOloket

DINOloket

De DINO-database en DINOloket zijn volop in ontwikkeling. Vanwege de ontwikkeling van de Landelijke Voorziening BRO (Basisregistratie Ondergrond) worden functionaliteiten aan het uitgifteportaal DINOloket toegevoegd. Lees meer.

Achtergrond en opinie

'Het is een grote chaos geworden onder de grond'

AD

Weer een gaslucht geroken en weer een lek gezien. Nu er meer werk voor aannemers is, wordt er vaker in de bodem gepeurd en leidingen geraakt. Lees meer.


Foto: PixabayUit het netwerk

Klimaat-stresstest: de bodem als basis voor klimaatbestendige stad

Tommy Bolleboom, Senior Consultant Rijkswaterstaat Bodem+

De komende twee jaar moeten alle gemeenten in Nederland een klimaat-stresstest doen, als afgesproken eerste ambitie van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Bodem speelt een cruciale rol in het klimaatbestendig maken van de stad, zegt Tommy Bolleboom, vanuit Bodem+ kennispartner voor gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk zelf als het gaat om klimaatadaptatie. ‘De stresstest is bedoeld als aanjager voor een landdekkende aanpak.’ Lees hier het volledige interview

De vraag

In elke uitgave aandacht voor een actuele vraag:

Voor welke wijziging vraag ik een erkenning en hoe vraag ik die aan?

Als u erkend bent en er een wijziging plaatsvindt, moet u dit op tijd kenbaar maken aan Bodem+. Alle wijzigingen van gegevens die direct ten grondslag liggen aan de erkenning moeten aan Bodem+ worden gemeld, te weten:
• veranderingen in de verrichtingen/producten waarvoor u gecertificeerd bent;
• veranderingen in de locatiegegevens van uw bedrijf;
• beëindiging van het certificaat;
• veranderingen in de persoonsregistratie (toevoegen/verwijderen van personen);
• veranderingen in werkzaamheden (meer/minder);
• naamswijziging van organisatie;
• meer vestigingen erkennen;
• andere certificerende instelling;
• verzoek tot intrekking erkenning;
• wijziging van bestuurders.
Lees meer.

  
Powered by Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) dat bestaat uit:

Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond

info@expertisebodemenondergrond.nl / www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl

Klik hier om u af te melden voor deze e-mails.