Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

SIKB brengt informatie in beelden

SIKB maakt meer en meer gebruik van film- en animatiebeelden om informatie over activiteiten, bijeenkomsten, protocollen en richtlijnen te delen. Zo zijn er van de twee informatiebijeenkomsten over de gevolgen die de Omgevingswet hebben op de SIKB-protocollen opnamen gemaakt. Deze en inmiddels veel meer video’s zijn te zien op ons SIKB YouTube kanaal.

Over SIKB zelf is een interactieve pdf gemaakt, wat is en doet SIKB.