Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Laatste wijzigingen SIKB0102

Periodiek wordt de standaard SIKB0102 geactualiseerd op basis van wensen van gebruikers en overige belanghebbenden. Op de pagina wijzigingsprocedure leest u meer over hoe het wijzigingsproces is ingericht.

Wijzigingsvoorstellen ingediend vóór 23 september 2022 zullen worden besproken tijdens de Technische Werkgroep op 6 oktober 2022. Definitieve besluitvorming vindt plaats in het CCvD-Datastandaarden op 25 november 20222. Inhoudelijke wijzigingen die gerelateerd zijn aan de dataset 'Pakbon' (KNA-OS17) worden ook voorgelegd aan het CCvD-Archeologie.

De laatste wijzigingen in SIKB0102 vindt u bij de publicatie van de standaard SIKB0102.